پایان نامه ارشد عمران درباره تعیین تیپ آب زیرزمینی منطقه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

3-3- مطالعه هیدروژئولوژی

در این بخش خصوصيات هيدرو‍‍‍‍ژئولوژيكي آبخوان آبرفتي محدوده مورد بررسي قرار گرفته است، که شامل مطالعه و بررسی موارد ذیل می­باشد:

– ساختمان و خصوصيات آبخوان آبرفتي: به­منظور بررسی دقیق­تر و شناخت وضعیت آبخوان از لاگ حفاري چاه هاي اكتشافي و بررسي­هاي زمين شناسي در محدوده استفاده شده است.

– بررسی­های ژئوفیزیکی: روش ژئوالکتریک یکی از رایج­ترین شیوه­هاست که در بررسی منابع آب­زیرزمینی از اهمیت زیادی برخوردار است. روش مذکور دارای محاسنی ازجمله قابلیت انجام آن در وسعت زیاد و زمان کم، عمق تجسس بالا و هزینه نسبتاً کم می­باشد. با استفاده از این روش می­توان محدوده­های دارای پتانسیل آب غنی را از فقیر مشخص نمود (تماب 1375، 182). از آنجائیکه کلیه روش­های اکتشافی مکمل یکدیگر می­باشند، لذا در صورتیکه لوگ زمین­شناسی، حفاری­های اکتشافی و همین­طور اطلاعاتی از عمق سطح آب­زیرزمینی در دسترس باشد، تفسیر نتایج حاصل از مطالعات ژئوفیزیکی دقیق­تر خواهد بود.

– تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی: از مقایسه مجموعه سونداژهای الکتریکی انجام شده در سراسر دشت و سازندهای زمین­شناسی و همچنین با استفاده از سونداژهایی که در محل چاههای اکتشافی انجام گرفته   می­توان مقاومت مخصوص طبقات زمین را ارزیابی کرد (تماب 1375، 187). با توجه به بررسی­های انجام شده، محدوده مطالعاتی از لحاظ بررسی آبدهی و کیفیت شیمیایی منابع آب­زیرزمینی به نواحی مختلف تقسیم می­گردد که در فصل بعدی به آن پرداخته می­شود.

– تغییرات مقاومت­ عرضی آبخوان: مقاومت عرضی لایه آبدار در محل هر سونداژ برابر است با حاصلضرب ضخامت سفره آب در مقاومت مخصوص حقیقی آن سفره و بر حسب اهم­متر مربع بیان می­­شود. نقشه مقاومت عرضی لایه آبدار به لحاظ کمی و کیفی از اهمیت زیادی برخوردار است. این نقشه از یک طرف معرف ضخامت افق آبدار و قابلیت آبدهی رسوبات آبرفتی دشت می­باشد و از سوی دیگر بیانگر کیفیت آب موجود در سفره از نظر میزان املاح است. از دیدگاه هیدرولوژی مقادیر RT زیاد در هر صورت بیانگر  لایه­ای با ضخامت کم و مقاومت مخصوص زیاد و یا لایه­ای با ضخامت زیاد و مقاومت مخصوص کم   می­باشد و یا اینکه هر دو پارامتر می­توانند زیاد باشند. مقاومت عرضی در یک لایه می­تواند ارزیابی مناسبی در خصوص نفوذپذیری، قدرت آبدهی و کیفیت شیمیایی آب­زیرزمینی بدست دهد و مناطق غنی، متوسط و یا فقیر را از نظر پتانسیل آبی از یکدیگر تفکیک نماید. چون اغلب لایه­های آبدار منطقه مورد بررسی با ضخامت­های نسبتاً کم و به شکل تناوبی از طبقات شن و ماسه و رس می­باشد، تفکیک جزئی آنها بواسطه کمی ضخامت با روش ژئوالکتریک مقدور نمی­باشد، لذا برای محاسبه RT این منطقه ناچاراً بجای ضخامت لایه آبدار، مقاومت الکتریکی مجموعه این طبقات در نظر گرفته می­شود. از آنجائیکه RT با میزان آبدهی لایه نسبت مستقیم دارد، لذا مقادیر زیاد RT بیانگر آبدهی بالا و مقادیر کم دال بر کیفیت نامناسب آب و پایین بودن آبدهی می­باشد (تماب 1375، 191).

– بررسی رسوبات ناپیوسته آبخوان: رسوبات ناپیوسته نتیجه تجزیه و تخریب سازندها و واحدهای     زمین­­شناسی هستند که در اثر عواملی چون رواناب، باد، نیروی ثقل و غیره، حمل شده و در مناطق خاصی برجا گذاشته می­شوند. ته­نشینی رسوباتی که توسط روان­آب حمل می­شوند، متناسب با انرژی آن می­باشد. به این معنی که در اثر کم ­شدن انرژی آب رودخانه که به­دلیل تغییر شکل بستر رودخانه، شیب کف آن و یا منتهی شدن رودخانه به پایانه صورت می­گیرد، ابتدا قطعات و دانه­های درشت­تر ته­نشین شده و به­تدریج با کم ­شدن انرژی، ذرات دانه­ریزتر نهشته می­شوند. ملاک اصلی در تفکیک رسوبات ناپیوسته وضعیت و توان آبدهی آبخوانها بوده که این عامل نیز براساس عواملی چون ضخامت، ضریب قابلیت انتقال، مقاومت عرضی و ظرفیت ویژه ارزیابی شده است (تماب 1375، 111).

– نوسانات سطح سفره آب­زیرزمینی: شبکه چاه­های مشاهده­ای به­منظور اندازه­گیری تغییرات سطح       آب­زیرزمینی آبخوان آبرفتی از سال 1369 در محدوده ایجاد شده و بمرور زمان تکمیل شده است. هیدروگراف واحد معرف تغییرات عمومی سطح آب زیرزمینی آبخوان در طول زمان می­باشد.

– ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان: به­­منظور ارزیابی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان­های آبرفتی از نتایج آزمایش­های پمپاژ چاه­های اکتشافی و بهره­برداری استفاده می­شود (تماب 1375، 189).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

Author: 92