پایان نامه ارشد عمران تحلیل غیر ارتجاعی ساختمان های فولادی با سیستم بادبند دروازه ای تحت تاثیر نیروی زلزله

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله و بررسی هندسه سیستم  بادبند دروازه ای 

تکه هایی از متن :

٢٤١– فرضيات روش تحليل استاتيكي غير خطي

در تحليل پوش آور، هم توزيع نيرو و هم جابه جايي هدف با فرض آنكه پاسخ سازه با مد اول كنترل  مي شود و شكل مدي پس از تسليم سازه تغيير نمي كند بنا نهاده شده است. با توجه به اينكه پس از آنكه سازه تسليم مي شود هر دو فرض فوق تقريبي هستند اما تحقيقات به تخمين هاي خوبي از نيازهاي لرزه اي منجر شده اند اگر چه چنين تخمين هاي خوبي از نيازهاي لرزه اي عمدتاً به سازه هايي با ارتفاع كوتاه يا متوسط محدود مي شود كه در آنها خاصيت غير الاستيك در تمامي ارتفاع سازه توزيع مي شود.

٢٤٢– مزايای  روش استاتيكي غير خطي

در مهندسي سازه با ورود و جايگزيني روش طراحي براساس سطح عملكرد به جاي روش قديمي طراحي براساس نيرو، بسياري از آيين نامه هاي طراحي در حال گذار از يك سري تغييرات بنيادين مي باشند. لزوم اين تغييرات پس از زلزله هاي شديدي نظير لوماپريتا و نورتريج در ايالات متحده احساس شد و روش جديدي به نام روش تحليل غير خطي استاتيكي ابداع شده است. اين روش بيشتر در طراحي لرزه اي به روش عملكردي استفاده مي شود. بر خلاف روش هاي قبل، با استفاده از روش استاتيكي خطي سازه ها را طراحي مي كنند و با روش استاتيكي غير خطي استاتيكي سازه ها را كنترل نهايي مي كنند.

– روش استاتیکی غیر خطی حد وسط روش بسیار ساده و دست بالای استاتیکی خطی و روش بسیار دقیق دینامیکی غیر خطی می باشد.

– به کمک این روش می توان مقایسه بسیار خوبی از رفتار سازه، قبل و بعد از تقویت و مقاوم سازی آن به عمل آورده و میزان پاسخگویی و کارایی باز طراحی انجام شده بر روی مدل اولیه سازه برآورد گردد.

– به کمک این روش می توان میزان ایمنی سازه را هم از لحاظ مقاومت و هم از لحاظ تغییر مکان های نهایی طبقه و یا سازه، با مقایسه با مقادیر مجاز متناظر مربوط به اعضای سازه ای و غیر سازه ای سنجید.

– نزدیک بودن رفتار مدل در این روش به مدل واقعی.

– عدم نیاز به اصلاح نتایج خروجی و استفاده مستقیم نتایج جهت کنترل و طراحی در صورتی که در روش های خطی و همچنین در روش های دینامیکی غیر خطی نتایج خروجی نیاز به اصلاح داشته و بایستی توسط کارشناس مجرب بررسی گردد.

– درعين حال روش هاي تحليل استاتيكي غيرخطي باتوجه به سرعت بالاي انجام اين تحليل ها و سادگي تفسيرنتايج درمقايسه باروش هاي تحليل ديناميكي غيرخطي به سرعت مورداقبال مهندسان واقع شده اند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله  و بررسی هندسه سیستم  بادبند  دروازه ای