پایان نامه ارشد عمران تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

تکه هایی از متن :

4-3-6 ضریب انعکاس امواج از کف دریاچه

از آنجا که در کف مخزن سد همواره رسوب وجود دارد، جذب مقداري از امواج هيدروديناميکي امکان‎پذير است. اگر مواد تشکيل‎دهنده‎ کف درياچه نسبتا نرم باشند، مقدار ضريب انعکاس موج کوچک مي‎شود. درنتيجه کسر مهمي از انرژي آب درياچه جذب گردیده که تاثير چشم‎گيري در پاسخ ديناميکي سد خواهد داشت. بنابراين مقادير   جهت طراحي و بررسي ايمني سدها تحت بارگذاري‎هاي لرزه‎اي بايد اندازه‎گيري شده و يا محافظه‎کارانه انتخاب شود. بر اساس روش‎هاي آزمايشگاهي براي اندازه‎گيري   که توسط Ghanaat و Redpath به سال 1995 در سايت چند سد بتني انجام گرفته، نرخ تغييرات ضريب انعکاس مطابق جدول 1-4 ارایه شده است. اين نتايج بيانگر تغييرات چشم‎گير ضريب انعکاس موج در مواد کف درياچه براي محل‎هاي مختلف مي‎باشد.

 

جدول 4-1: ضريب انعکاس موج در رسوبات و سنگ کف مخزن هفت سد بتني مختلف

Bottom Material Dam Name
-0.55 Bottom Sediments with Trapped Gas, such as that from Organic Matter Folsom
-0.45 Bottom Sediments with Trapped Gas, such as that from Organic Matter Pine Flat
-0.05 Bottom Sediments with Trapped Gas, such as that from Organic Matter Hoover
0.15 Sediments Glen Canyon
0.44 Sediments Monticello
0.49 Rock- Jurassic Navajo Sandstone Glen Canyon
0.53 Rock- Precambrian Metamorphic Rocks Crystal
0.55 Rock- Biotite Schist, Mica Schist, Micaceous Quartzite and Quartzite Morrow Point
0.66 Rock- Sandstones Interbedded with Sandy Shale and Pebbly Conglomerate Monticello
0.77 Rock- Canyon Walls Hoover

 

در تحلیل انجام شده مقدار پارامتر مذکور برابر 8/0 فرض گردیده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

Author: 92