پایان نامه ارشد عمران :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

آگوست 23, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

تکه هایی از متن :

3-4-2-1- روش‌های موجود برای مدل سازی سازه‌های بنایی

 

سازه‌ی بنایی خواص متفاوتی را در امتدادهای مختلف نشان می‌دهد، که این به سبب تأثیر اتصال ملات است که به صورت صفحه‌های ضعیف عمل می‌کند. بسته به جهت اتصال‌ها نسبت به امتدادهای تنش، شکست و ترک خوردگی می‌تواند در اتصال‌ها به تنهایی، یا به صورت همزمان در اتصالات و بلوک‌ها رخ دهد. وجود فاکتورهای مؤثر متعددی همچون ابعاد و ناهمسانگردی آجرها، پهنای اتصال و چیدمان اتصال کف و سرستون، ویژگی‌های ماده آجر و ملات، کار شبیه‌سازی بنای آجری را مشکل می‌سازد. در غیاب یک مدل مناسب برای نشان دادن رفتار آن، در گذشته سازه‌ی بنایی به صورت یک محیط پیوسته الاستیک ایزوتروپ فرض می‌شد، در نتیجه، تاثیر اتصال‌های ملات که به صورت صفحه‌های ضعیف عمل می‌کنند، قابل بیان نبود. توسعه مدل‌های اصلاح شده رفتار ماده با افزایش روش‌های ماهرانه عددی در ارتباط با تحلیل تنش ممکن شد. در واقع تنها در سال‌های اخیر روش‌های تحلیلی که رفتار غیرخطی سازه بنایی تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی را به حساب می‌آورند، توسعه یافته‌اند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری