پایان نامه ارشد عمران بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

  • تعریف کلی بهره وری

بهره وری را می توان در دو سطح صنعت و پروژه تعریف کرد. تعریف بهره وری در سطح صنعت توسط اقتصاددانان و به منظور تعیین پارامترهای اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصاد انجام می گیرد. تعریف دیگر بهره وری در سطح پروژه و در حوزه های مدیریت و برنامه ریزی، تخمین، محاسبه و کنترل هزینه صورت می گیرد (Proverbs et al.1999,17). در این بخش به تعریف بهره وری از لحاظ لغوی و کاربردی پرداخته می شود.

2-2-1-  تعریف لغوی بهره وری

شاید بتوان گفت که به طور رسمی برای نخستین بار لغت بهره وری در مقاله ای توسط فردی به نام کوئیزی در سال 1766 میلادی بکار گرفته شد. بعد از بیش از یک قرن یعنی در سال 1883 میلادی آن طور که فرهنگ لغت شناسی لاروس بیان می کند فردی بنام لیتر بهره وری را این گونه تعریف نمود: «قدرت و توانایی تولید کردن» که در واقع در اینجا بهره وری اشتیاق به تولید را بیان می کند. (ابطحی و کاظمی،1375)

واژه Productivity که واژه ای انگلیسی است در لغت به معنی قدرت تولید، باروری و یا مولد بودن است. مثلاً زمینی که استعداد زراعت دارد و بذر در آن نشو و نمو می کند اصطلاحاً زمینی Productive یعنی زمینی مولد و بارور گفته می شود و یا افرادی در اجتماع که ضمن داشتن توان انجام کار، فاقد شغل هستند و اصطلاحاً بیکار محسوب می شوند. افرادی Productive Non- یعنی افراد غیر مولد خوانده می شوند.

کلمه بهره وری از نظر ادبی حاصل مصدر است و از واژه بهره ور مشتق شده است و کلمه
بهره ور به استناد فرهنگ فارسی معین به معنای بهره ور، سود برنده و کامیاب است و نتیجتاً بهره وری در ادبیات فارسی به فایده بردن، سود برندگی و کامیابی معنا شده است. چنانچه ملاحظه می شود بین معنای لغوی کلمه Productivity در زبان انگلیسی و معنای لغوی کلمه بهره وری در ادبیات فارسی تفاوت کمی وجود دارد که با چشم پوشی از آن به صورت معادل استفاده می کنیم.

همان طور که در متون انگلیسی گاه «Productivity» , « Efficiency »، « Performance» به جای یکدیگر به کار می روند در متون فارسی نیز کلماتی مانند «راندمان»، «باز دهی»، «قدرت تولید» و … هم معنا با «بهره وری» به کار می روند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Author: 92