پایان نامه ارشد عمران با موضوع بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق :

یکی از مهمترین و راهبردی ترین سیاست گذاری ها در زمینه توسعه کارایی استفاده از منابع آب و هدایت بهینه آب در سطح دنیا، بکارگیری پروژه های انتقال آب ازمنابع مستعد و آبخیز به مناطقی بوده که با وجود سایر پتانسیل ها نظیر زمین های کشاورزی و مراتع، دارای کمبود شدید منابع آبی بوده اند. در این راستا، پروژه های انتقال آب بخصوص از منابع آبی نظیر رودخانه ها به رودخانه های دیگر و یا از سد ها به رود خانه ها و…. به طور معمول در سطح دنیا در حال اجرا و یا در شرایط بازدهی می باشند. [1]در داخل کشور، مناطقی همچون استان ایلام دارای پتانسیل ها و ظرفیت های ناب در زمینه کشاورزی و دامپروری می باشد که کمبود منابع آب سبب زایل شدن تلاش کشاورزان از یک سو و از سویی ديگر عدم استفاده از حداکثر ظرفیت تولیدی است. یکی از رهیافت های مهم در این زمینه انتقال آب از منابع پر آب رودخانه سیمره است که با گذر از چندین استان کشور از مسیر این استان بخصوص در مناطقی همچون شهرستان دره شهر عبور می نماید.با احداث سد سیمره بر روی رودخانه سیمره، تا حدودی استفاده بهینه از این منابع آبی محقق گردیده و لیکن،میزان آب ورودی نه تنها کم بوده بلکه تهدید های ناشی از وجود فصول خشک و کم آب می تواند بازدهی این سد را کاهش داده و سبب کاهش کمی و کیفی تولید کشاورزی در منطقه شود. بنابراین لزوم احداث مسیر انتقال آب از سرچشمه های پر آب به طور مثال در منطقه کوهدشت استان لرستان و استفاده از امکانات خاص انتقال می تواند در ایجاد اطمینان از ورودی آب مداوم به سد و ایجاد بازدهی بالا مثمر ثمر باشد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92