پایان نامه ارشد عمران ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

3-4  هوا واقلیم

شرایط آب و هوایی از عوامل اصلی مورفودینامیک و در نتیجه فرسایش خاک و تولید رسوب در هر منطقه ای می باشد. بنابراین در تمام مدل های تجربی برآورد رسوب، از اهمیت خاصی برخوردار است.

جمع‌آوري آمار و اطلاعات و مشخصات ايستگاه‌هاي هواشناسي :

در جمع‌آوری آمار و اطلاعات، با در نظر گرفتن ارتفاع حوضه و مختصات جغرافیایی منطقه مورد نظر، ایستگاه‌هایی که در موقعیت مناسبی نسبت به حوضه مطالعاتی واقع شده‌اند انتخاب و سپس با مراجعه به آمار در دسترس این ایستگاه‌ها و طول عمر داده‌های موجود در آنها، ایستگاه‌های تبریز، ، محل سد نهند و نهند به عنوان ایستگاه‌های مورد مطالعه در گزارش انتخاب شده‌اند.

 

جدول شماره (3-3) : مشخصات ايستگاه‌هاي انتخاب شده در سطح حوضه

ارتفاع(متر) نوع ایستگاه مختصات جغرافیایی نوع مالکیت نام ایستگاه
عرض شمالی طول شرقي
1361 سینوپتیک 17-46 05-38 س. هواشناسی تبریز
1573 بارانسنجی 28-46 11-38 وزارت نیرو محل سد نهند
1494 بارانسنجی 29-46 09-38 وزارت نیرو نهند

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

Author: 92