پایان نامه ارشد طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

تکه هایی از متن :

4-3 مدل‌سازی و تحلیل نتایج درروش میخ‌کوبی

هدف اصلی در این پژوهش بررسی روش ترکیبی میخ‌کوبی و انکر و بررسی تأمین پایداری لازم برای گود از طریق ایجاد یک سازه نگهبان ترکیبی بهینه است که زاویه و طول میخ‌خاک‌ها و انکربولت‌ها و چیدمانی بهینه برای میخ‌خاک‌ها و انکربولت‌ها به ما بدهد به‌نحوی‌که موجب گسیختگی و تغییرشکل مخرب در دیواره گود نشود. برای این منظور ابتدا باید روش میخ‌کوبی مدل‌سازی شود و نتایج حاصل شود سپس با رسیدن به نتایج مطلوب روش انکر به میخ‌کوبی اضافه می­شود.

در ابتدا می‌بایست نحوه مدل‌سازی سازه نگهبان میخ‌کوبی و انکر در نرم‌افزار PLAXIS شرح داده می‌شود.

در ابتدا هندسه مدل ترسیم  می‌شود که مقادیر توده خاک در پشت،زیر و جلو سازه نگهبان بر اساس عمق گودبرداری و مقادیری که در بخش قبل گفته شد محاسبه‌شده و مدل ترسیم می‌شود. سپس میخ‌خاک  ها به‌وسیله المان ژئوگرید و قسمت مهار نشده انکر به‌وسیله المان انکر گره به گره و قسمت مهارشده انکر به‌وسیله المان ژئوگرید مدل می‌شود. پوشش شاتکریت به‌وسیله المان صفحه مدل می‌شود، سپس شرایط مرزی به مدل اعمال می‌شود. سپس پارامترهای مربوط به خواص مصالح در گزینه Material Sets تعریف‌شده و به مدل اختصاص داده می‌شود.

سپس مش بندی مدل انجام می‌شود که در این مرحله می‌بایست یک مش بندی بهینه برای مدل مشخص شود که برای بالا بردن دقت تحلیل‌ها و درعین‌حال کاهش زمان تحلیل، در اطراف سازه نگهبان مدل در خاک یک مش بندی محلی به‌وسیله گزینه Refine Cluster انجام می‌شود.

سپس در مرحله بعد گزینه تولید تنش‌های اولیه را فعال می‌کنیم که تنش‌ها بر اساس وزن مخصوص خاک و مصالح به مدل اختصاص داده می‌شوند و چون خاک در مدل خشک است پارامترهای فشار آب حفره‌ای اعمال نمی‌گردد، سپس وارد مرحله محاسبات می‌شود.

در بخش محاسبات یک‌فاز برای هر مرحله خاکبرداری و یک‌فاز برای هر مرحله نصب میخ‌خاک و ایجاد پوشش شاتکریت تعریف می‌شود و در مورد انکر ها در فازی فعال شدند، نیروی پیش تنیدگی در فاز بعد اعمال می‌شود. در آخر یک‌فاز برای محاسبه ضریب پایداری تعریف می‌شود.

نوع محاسبات Plastic و برای فاز آخر Phi/c reduction انتخاب می‌شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

Author: 92