پایان نامه ارشد روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

تکه هایی از متن :

مکانيزم آبشستگي در اطراف سازه‌هاي آبي

طراحي مطمئن و اقتصادي سازه‌هاي آبي مستلزم آشنايي با مکانيزم آبشستگي در اطراف سازه و پيش‌بيني دقيق حداکثر عمق آبشستگي در اطراف آن‌ها مي‌باشد. بررسي فرآيند آبشستگي در اطراف سازه‌هاي آبي از جمله پايه‌هاي پل در سراسر جهان توسط متخصصين در حالات مختلف انجام گرفته است لذا محققين زيادي مسئلۀ آبشستگي در اطراف اين نوع سازه‌ها را در جنبه‌هاي مختلف مانند، عمق تعادل و تغييرات زماني آبشستگي، آبشستگي در شرايط آب زلال و بستر زنده، همچنين آبشستگي در رسوبات يکنواخت و غير يکنواخت مورد بررسي قرار داده‌اند (بهشتي و عطايي آشتياني، 1383).

وجود يک سازه آبي به طور مثال وجود پايه پل در بستر رودخانه موجب مي‌گردد تا سرعت جريان در برخورد به سازه، در سطح بالادست سازه صفر شود و يک جدايي سه بعدي در لايه مرزي جلوي سازه را موجب ‌گردد. با توجه به اينکه سرعت جريان از سطح آب تا بستر از ماکزيمم مقدار خود به صفر کاهش مي‌يابد، لذا مقدار فشار ايستايي نيز متناسب با سرعت از سطح آزاد آب به سمت بستر کاهش مي‌يابد و اين گردايان فشار باعث ايجاد جريان رو به پايين[1] مي‌گردد. جريان روبه پايين به علت وجود گراديان فشار ايستايي منفي روبه پايين از جريان غير‌يکنواخت رسيده به سطح بالادست توسعه مي‌يابد.

2- Down Flow

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

Author: 92