پایان نامه ارشد رشته عمران مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

2-2-9- آسيب پذيري تكيه گاه و اتصالات

گزارش های متعددی از آسیب پذیری تکیه گاه ها (به ویژه تکیه گاه های فولادی در زلزله كوبه) در ادبیات فنی به چشم می خورد.  ایجاد خرابی در تکیه گاه ها می تواند باعث باز توزیع نیروهای داخلی شود به نحوی که روسازه یا زیر سازه یا هر دو تحت تأثیر نیروهای بیش از حد قرار گیرند و این مسأله باعث بروز گسیختگی یا آسیب در آنها گردد [8]. در نتيجه در ضوابط آشتو توجه خاصي به مقدار تغيير مكان قابل مجاز تكيه گاه قابل حركت و يا مقدار نيرويي كه يك   تكيه گاه ثابت مي تواند بگيرد شده است. در زلزله 1989 لوماپريتا مساله برش اتصالات در محل اتصال ستون و سرستون از دلايل خرابي برخي پل ها مي باشد انتقال نيرو از طريق اتصالات به ديگر اعضا امكان ايجاد نيروي برشي بيشتر در اتصالات از نيروي اعضاي متصل به آن باشد. در نظر گرفتن اين نيروي برشي در طراحي پل ها امري غير عادي مي باشد نمونه اي از اين پل ها، پل 6/1 کیلومتری إمباركادرو[1] مي باشد كه به دليل خرابي برشي اتصال، باعث فروپاشي بخش زیادی از این  پل در زلزله لوماپريتا شده است.

1 Ambarcadro Bridge

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران