پایان نامه ارشد رشته عمران بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

2-2-12- اثرات تخريبي زلزله بر پل هاي ايران

طي زلزله هاي گذشته آسيب كمي به پل هاي موجود در كشور ما وارد شده دلايل زيادي در اين امر دخيل هستند، شايد مهمترين آنها كوتاه بودن طول دهانه پل و يا كم بودن تعداد پل هاي موجود در كشور بخصوص در مناطق زلزله زده مي باشد همين طور بسياري از زلزله هاي رخ داده در اطراف شهرهاي بزرگ بوده نه در خود شهرها. اين امر موجب شده تا نتوان مقدار مقاومت
پل ها در برابر زلزله را مورد آزمون قرار داد به همين علت در صورت وقوع زلزله در مناطق شهري و بخصوص شهرهاي بزرگ به علت تراكم بيشتر پل ها امكان وقوع خرابي هاي قابل توجه در پل ها دور از انتظار نخواهد بود [15].

بنا بر گزارش ماهري [16] از زلزله منجيل در سال 1369، سه پل لوشان، منجيل و پل رودبار در ناحيه رو مركزي زلزله (به‌هنگام رخ‌داد زمین‌لرزه، جايي كه گسل، آغاز به گسیختگی می‌کند و در بیشتر موارد آن منطقه دربرگیرنده بیشترین آسیب در زمین‌لرزه ‌است را رومركز تعريف مي كنند.) قرار داشتند و مورد بازبيني قرار گرفتند، گزارش ها نشان داد كه در آنها هيچ گونه خرابي و يا شكستي مشاهده نشده است. همگي اين پل ها سيستم سازه اي مشابهي دارند و طول آنها بين 70 تا 100 متر و عرض آنها نيز بين 8 تا 12 متر است. پل لوشان يك پل يك دهانه با تكيه گاههاي مفصلي در هر دو انتها مي باشد. پل هاي منجيل و رودبار پل هايي دو دهانه با دهانه هاي ناپيوسته هستند. هر يك از دهانه هاي دو پل اخير، در محل كوله ها توسط تكيه گاههاي مفصلي و در محل پايه وسطي توسط تكيه گاه غلتكي به زير سازه متصل شده اند. در هر سه پل فوق الذكر، از خرپاهاي فولادي واقع در صفحه قائم به عنوان اعضاي اصلي تحمل كننده بارهاي قائم استفاده شده است.

ماهري دو دليل اصلي براي رفتار خوب لرزه اي اين پل ها ذكر كرده است [16]:

1 – پل هاي مورد مطالعه، سازه هايي با انعطاف پذيري زياد و در نتيجه فركانس هاي ارتعاشي طبيعي كوچك بوده اند و از طرفي بنا به كوهستاني منطقه رو مركزي زلزله، فركانس هاي غالب ارتعاشي حركت زمين در زمين لرزه مذكور، نسبتاً بالا بوده است. در نتيجه در اين زمين لرزه از اثرات تشديد ديناميكي در مورد سازه هاي پل به ميزان زيادي كاسته شده است.

2 – مشاهده شده است كه پل هاي مورد مطالعه به خوبي طراحي و اجرا شده اند و تمام اتصالات آنها از نوع پيچي بوده و آثاري از خوردگي يا ساير آسيب هاي مشابه در آنها مشاهده نشده است. بنابراين عناصر باربر از اين لحاظ دچار ضعف نشده بوده اند.

يكي ديگر از خرابي پل ها بر اثر زلزله سفيدآبه در اهواز مي باشد [17] كه در سال 1372 با بزرگاي 1/6 در مقياس ريشتر باعث تخريب سه دهانه از دوازده دهانه پل بزرگراهي به طول 200 متر شد. علت زلزله حركت گسل سفيدآبه بود.

در 21 مرداد 1391 در آذربايجان شرقي دو زمین لرزه پی در پی در منطقه اهر، ورزقان یکی در ساعت 16:53 دقیقه با بزرگای گشتاوری 4/6 در فاصله 23 کیلومتری غرب اهر و دیگری در ساعت 17:04 دقیقه با بزرگای گشتاوری 3/6 در 30 کیلومتری اهر در حدود 50 کیلومتری شمال شرق تبریز رخ داده است [17]. این زلزله ها با ژرفای کانونی حدود 10 کیلومتر و ساز و کار امتدادلغز بوده است. براساس تحقیقات انجام شده آسیب شدید یا فروریزش کامل پل ها در مناطق زلزله زده مشاهده نشده است. عمده آسیب های وارده به سازه پل ها شامل نشست در محل کوله ها، شکست کوله، جابجایی عرشه بر روی تکیه گاهها و ضربه زدن عرشه پل ها به هم بوده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92