پایان نامه ارشد رشته عمران بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

2-1-9-1- جکت FRP با الیاف افقی

جکت سطح خارجی ستون با استفاده از FRP می تواند ظرفیت برشی و همچنین شکل پذیری ستون را در برابر بارهای لرزه ای افزایش دهد. پوشش FRP بایستی با استفاده از رزین صورت گیرد و همچنین الیاف FRP در این حالت بهتر است که بصورت افقی قرار گیرند.

تحت اثر نیرو های برشی، تنش های کششی FRP به مقاومت برشی عضو کمک می کنند و تحت خمش، پوشش FRP مقاومت و کرنش نهایی بتن را افزایش می دهد. افزایش کرنش نهایی بتن در مقاوم سازی لرزه ای بسیار مهم می باشد، چرا که باعث افزایش شکل پذیری عضو در ناحیه غیر الاستیک می شود. جهت مقاوم سازی برشی لازم است که ستون در کل ارتفاع پوشانده شود. ولی برای مقاوم سازی در برابر مفصل پلاستیک و شکست موضعی، پوشش FRP بصورت موضعی در نواحی مورد نیاز کافی می باشد. حداقل فاصله پیشنهاد شده برای لایه چسب (اتصال دهنده) از انتهای FRP بر روی اعضای بتنی 20 میلی متر می باشد.
اگر در مقاوم سازی، اصلاح شکل مقطع ستون نیز جهت افزایش تاثیر پوشش در مقاطع مستطیلی شکل در نظر گرفته شود این اصلاح مقطع کافی است که در نقاط مفصل پلاستیک و نواحی نزدیک آن انجام گیرد و مانند حالت مقاوم سازی در برابر بار محوری نیاز به اصلاح مقطع در کل ستون را نداریم.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

Author: 92