پایان نامه ارشد رشته عمران با موضوع الگوریتم بهینه یابی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

تکه هایی از متن :

3-2- تاريخچه بهينه‌سازي

اولين اقدامات در زمينه روش‌هاي بهينه‌سازي را مي‌توان در روزگار نيوتن[1]، لاگرانژ[2] و كوشي[3] رديابي كرد. بسط روش‌هاي بهينه‌سازي حساب ديفرانسيل با كارهاي نيوتن و لايبنيز[4] ممكن گرديد. روش‌هاي حساب تغييرات توسط برنولي[5]، اولر[6]، لاگرانژ بنيانگذاري شد.

يك روش بهينه‌سازي براي مسائل مقيد كه شامل افزودن مضارب مجهول مي‌باشد به نام يابنده آن لاگرانژ نامگذاري شد. كوشي براي اولين بار روش تندترين كاهش را در حل مسائل كمينه‌سازي نامقيد به كارگرفت. با وجود كارهاي بسيار ارزشمند اين افراد تا قرن بيستم پيشرفت اندكي داشت. در اين قرن كامپيوترهاي عددي بسيار سريع به كارگيري روش‌هاي بهينه‌سازي عددي را ممكن ساخت و تحقيقات بيشتر براي روش‌هاي جديد را برانگيخت [19].

استفاده از اين روش‌ها در طراحي مهندسي در سال 1960 وقتي اشميت[7] روش بهينه‌سازي غير خطي را جهت طراحي سازه استفاده كرد و اصطلاح “تركيب سازه‌اي “ را براي آن به‌ كار برد مورد پسند عامه قرار گرفت. هرچند كار اشميت محدود به بهينه‌سازي سازه بود، ليكن مفاهيم ارائه شده در آنجا اصول يك روش جديد در طراحي مهندسي و قابل اجرا براي طيف وسيعي از مسائل را ارائه داد.

3-3- كاربردهاي بهينه‌سازي در مهندسي

بهينه‌سازي در مهندسي كاربردهاي فراواني دارد و در هر شاخه از مهندسي ردپاي بهينه‌سازي مشاهده مي‌شود. گوشه‌اي از كاربردهاي بهينه‌سازي در مسائل مهندسي عبارتند از:

1- جستجوي سطح لغزش بحراني در شيبهاي خاکي و سنگي

2- طراحي بهينه سازه‌هاي مهندسي عمران از قبيل سازه‌هاي فضاكار، خرپاها، قاب‌ها، پل‌ها، برج‌ها، سدها و… با کاهش وزن و هزينه.

3- طراحي هواپيما و سازه‌هاي فضايي با وزن كم.

4- يافتن مسيرهاي بهينه جهت ايجاد خطوط ترانزيت.

5- طراحي بهينه مسير لوله‌هاي انتقال آب، گاز، سوخت و …

6- طراحي بهينه شبكه‌هاي الكتريكي.

7- طراحي موتور اتومبيل‌ها با مصرف كمتر و راندمان بيشتر.

8- انتخاب محل براي ايجاد يك صنعت.

9- طراحي پمپ‌ها، توربين‌ها و تجهيزات انتقال حرارت با بازده بيشتر.

و هزاران مورد ديگر.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

Author: 92