پایان نامه ارشد در موردانکراژ به وسیله روش عددی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

تکه هایی از متن :

2-4-6  ساخت پوشش دائمی و نهایی

وقتی گودبرداری تا عمق موردنظر ادامه یافت، سیستم میخکوبی شده در تمام سطح دیوار نصب شد و نیز آزمایش‌های لازم جهت اطمینان از عدم رخداد هر نوع گسیختگی انجام گرفت، ممکن است پوشش نهایی و دائمی ساخته شود. همان‌طور که گفته شد از پوشش دائمی در شرایطی استفاده می‌شود که از دیوار میخکوبی جهت سیستم پایدارسازی دائمی گود بهره گرفته‌شده باشد. برای پوشش‌های دائمی ممکن است از بتن مسلح درجا، شاتکریت مسلح و یا پانل‌های پیش‌ساخته استفاده شود.]14[

تسلیح فولادی شامل سیستم مش بندی شده از سیم‌های به هم جوش‌خورده است. طول پانل‌های شبکه فولادی جوش‌خورده باید به‌اندازه‌ای باشد که هر پانل با پانل کناری تااندازه‌ای همپوشانی داشته باشد. در این مرحله لایه‌نازک بتن شاتکریت بر روی سطح گود پاشیده می‌شود. بعدازآن یک صفحه )پلیت فولادی(  بر روی نوك میخ کار گذاشته می‌شود. از واشر و مهره‌های شش‌گوش برای اتصال میخ به صفحه استفاده می‌شود. توجه شود که مدت72 ساعت لازم است تا بتن شاتکریت به مقاومت 3 روزه با مقدار تقریبی 5/10مگاپاسگال برسد و بعد گودبرداری مرحله بعد انجام شود.

 

2-4-7  مقاومت چسبندگی بین خاک و ملات در دیوارهای میخ‌کوبی شده

ظرفیت بیرون کشیدگی میخ یک عامل مهم در تحلیل و طراحی دیوارهای میخکوبی شده است، که به دو عامل اصلی اندازه مجموعه میخ و مقاومت چسبندگی  بین خاك و ملات بستگی دارد. از بین این دو عامل اندازه مجموعه میخ با توجه به فرضیات طراحی مشخص بوده ولی به دلیل عدم شناخت کافی در مورد رفتار اندرکنشی بین خاك و ملات در طول میخ نمی­توان مقدار دقیقی برای این پارامتر مشخص کرد، و از طرفی یک فرآیند استاندارد آزمایشگاهی خاص نیز برای آن وجود ندارد. بنابراین در مرحله طراحی این پارامتر اغلب توسط مهندس طراح فرض می‌گردد )با توجه به شرایط میدانی و شرایط خاك( و سپس به‌وسیله آزمایش بیرون کشیدگی در طی ساخت اصلاح می‌شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

Author: 92