پایان نامه ارشد درباره کنترل فعال سازه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

تکه هایی از متن :

  • امواج زلزله

در هنگام وقوع زلزله لرزه نگار امواجی به شرح زیر در روی نوار کاغذی خود ثبت می کند.

  • امواج P ( امواج اولیه ): این امواج نخستین امواجی هستند که در دستگاه لرزه نگار ثبت می شوند. برای تجسم چگونگی پدید آمدن این امواج می توان از برخورد یک لکوموتیو با تعدادی واگن کمک گرفت با فرض این که لکوموتیو نقطه شروع زلزله و واگن ها لایه های زمین در نظر گرفته شوند .
  • امواج S ( امواج ثانویه ): این امواج بعد از امواج P به لرزه نگار می رسند و دامنه نوسان آنها از امواج P بیشتر است. این امواج به علت این که از نوع امواج عرضی هستند فقط از جامدات عبور می کنند. امواجی که از تکاندن ملحفه‌ای که یک سر آن را در دست داریم ایجاد می شود می توانند نموداری از این امواج را مجسم کند.
  • امواج L ( امواج سطحی ) : این امواج از امواج S و P پیچیده تر هستند و شبیه به امواج آب می باشند. این امواج به جای آن که از درون اشیاء عبور کنند از سطح آنها می گذرند و خرابیهای زلزله هم بیشتر مربوط به همین امواج است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

Author: 92