پایان نامه ارشد درباره بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

2-2-4- آسيب ديدگي هاي نشيمن گاه (كليد هاي برشي)

يكي از آسيب هاي معمول در پل ها خرابي نشيمن گاه و كليد هاي برشي [9] مي باشد. در اين بين كليد هاي برشي به عنوان عناصر جلوگيري كننده از حركت جانبي عرشه به كار گرفته      مي شوند. تصور عمومي بر اين است كه در طراحي و ساخت يك پل فقط بايستي به شاهتيرها، پايه ها و شالوده ها توجه نمود در حالي كه عدم توجه كافي به اجزاي ثانويه همچون نشيمن ها، مهارها، درزهاي انبساط و كليد هاي برشي مي تواند همانند اجزاي اصلي بر عملكرد پل تأثير نامطلوب بگذارد. اين موضوع در زلزله هاي دهه 90 ميلادي مشهود بود و تعدادي از پل ها      علي رغم طراحي اجزاي اصلي طبق آئين نامه هاي جديد به دليل ضعف در طراحي نشيمن ها و كليد هاي برشي دچار آسيب شده و دهانه هاي آن فرو ريختند، به طور مثال در طراحی کلید های برشی و نشیمن لازم است که ظرفیت آنها با ظرفيت طراحی پایه سازگار باشد. از آنجائیکه ترمیم آسیب شالوده بسیار مشکل است، برای اجتناب از آسيب وارد آمده در پایه یا شالوده، کلید های برشی نبایستی قویتر از پایه پل طرحی شوند زیاد بودن مقاومت کلید های برشی باعث می شود که زمانيكه روسازه در جهت عرضی حرکت کرده و با کلید های برشی برخورد می کند، نیروها را به ستون پل انتقال داده و منجر به آسیب های جدی به زیر سازه در این امتداد شوند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92