پایان نامه ارشد تفاوت روش های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

آگوست 23, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مقایسه روش­های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

تکه هایی از متن :

4-2-4  پردازش مشاهدات GPS

الف) نرم­افزار: نرم­افزار مورد استفاده باید توانایی پردازش فاز موج حامل و همچنین کد را به منظور تعیین موقعیت داشته باشد. سیستم باید توانایی گزینش و انتخاب بین سیگنال اول و یا فقط L2 را داشته باشد. همچنین باید سیستم توانایی استخراج نتایج در تمام فرمت­ها را داشته باشد.

ب) پردازش بیس­لاین­ها: زاویه ارتفاعی cut off angle برابر با 15 درجه در نظر گرفته می­شود که این مقدار برای داده­های با کیفیت پایین، باید افزایش یابد (اگر که برای هر ماهواره قابل تنظیم باشد). توزیع همه باقیمانده­های تفاضلی مرتبه دوم باید شرط تست خوبی برازش کای اسکور 95 درصد را برآورده سازد. طول مقیاس شده نصف قطر اطول بیضی خطا در هر ایستگاه باید کمتر از 3 تا 5 میلی­متر (در سطح اطمینان 95 درصد) باشد. نرم­افزار پردازش بیس­لاین باید حتی الامکان خطاهای اندازه­گیری و همچنین جهش­ فازها را حذف نماید.

به منظور پردارش مشاهدات جمع آوری شده از نرم­افزار (Leica Geo Office: LGO) استفاده شده است که در ادامه توضیحات مختصری در این مورد اضافه شده است. پس از ساخت پروژه و آماده سازی داده­ها (اعم از فایل­های راینکس مشاهداتی و ناوبری)، داده­ها را ابتدا برای اپک اول مشاهدات وارد (Import) می­کنیم. داده­های در دسترس مربوط به گیرنده ماهواره­ای GPS دوفرکانسه سیستم 500 و سیستم 1200 لایکا می­باشد که اطلاعات مربوط به این این گیرنده و آنتن آن در نرم­افزار LGO   موجود است و بنابراین از این جهت مشکلی وجود ندارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقایسه روش­های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی