پایان نامه ارشد تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

تکه هایی از متن :

1-1-1 تنظیمات نرم­افزار

همانطور که گفته شد در Fluent برای حل معادلات فیزیکی از جمله پیوستگی و مومنتوم از روش حجم محدود استفاده می­شود که در آن معادلات فیزیکی در شکل انتگرالی به کار گرفته می­شوند. به طور کلی، در این نرم­افزار دو شیوه برای حل معادلات وجود دارد:

  • حل کننده Pressure Based
  • حل کننده Density Based

هر دوی این حل کننده­ها می­توانند گستره وسیعی از جریان­ها را به خوبی حل کنند اما ممکن است در بعضی از حالت­ها، استفاده از یکی باعث بهتر حل شدن مسئله به طور مثال حل سریع­تر یا دقیق­تر شود. در هر دو شیوه حل کننده، میدان جریان از حل معادلات مومنتوم بدست می­آید. در حل کننده Density Based از معادله پیوستگی جهت بدست آوردن میدان چگالی و از معادله حالت جهت مشخص کردن میدان فشار استفاده می­شود. در حالی که در روش Pressure Based، میدان فشار از معادله تصحیح فشار که از دستکاری معادله­های مومنتوم و پیوستگی حاصل می­شود، بدست می­آید. به طور کلی طراحی این دو روش به نحوی بود که روش Pressure Based در جریان­های غیر قابل تراکم و نسبتا تراکم­پذیر و روش Density Based در جریان­های قابل تراکم با سرعت بالا مورد استفاده قرار گیرند. (دهقانی سانیچ، 1391)

در این تحقیق حل کننده Pressure Based مورد استفاده قرار گرفته است. زمانی که از این حل کننده استفاده می­شود می­بایست سه پارامتر مهم آن که عبارتند از فرمول بندی جهت خطی کردن معادلات کوپل شده به هم، الگوریتم حل جهت تعیین ارتباط سرعت و فشار و روش مجزا سازی معادلات جهت مجزا سازی ترم­های مختلف به کار رفته در معادلات، تعیین شوند. این پارامترها برای مدل عددی مورد استفاده در این تحقیق به صورت زیر استفاده شدند.

  • فرمول بندی: در هر دو حالت دو بعدی و سه بعدی از فرمول بندی Implicit استفاده شده است.
  • الگوریتم حل: در حالت دو بعدی از الگوریتم Coupled و در حالت سه بعدی از الگوریتم Segregated استفاده شده است.
  • روش مجزا سازی معادلات: در حالت دو بعدی از روش Standard جهت مجزا سازی ترم فشار و از روش Second Order Upwind جهت مجزا سازی ترم­های مومنتوم، و در حالت سه بعدی از روش PRESTO جهت مجزا سازی ترم فشار و از روش First Order Upwind جهت مجزا سازی ترم­های مومنتوم استفاده شده است.

لازم به ذکر است که الگوریتم Segregated شامل چهار روش مختلف می­باشد که در این تحقیق در حالت سه بعدی از روش SIMPLE این الگوریتم استفاده شده است. همچنین مقادیر زیر تخفیف که مدل عددی برای کنترل تجدید مقادیر محاسبه شده متغیرها در هر تکرار استفاده می­نماید، مابین 2/0 تا 5/0 که جهت مدل­سازی جریان در کانال­ها و سازه­های هیدرولیکی تحت فشار مناسب می­باشند، انتخاب شده­اند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

Author: 92