پایان نامه ارشد تبیین انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

2-22- توضيح نرم افزار Matlab3D-2D:

اين نرم افزار يك زبان بسيار كارا براي محاسبات فني است.محاسبه وتجسم تصويري و برنامه نويسي را دريك محيط آسان كه در آن مسائل و راه حل ها با عبارت آشناي رياضي بيان شده اند را تركيب مي كند.از اين نرم افزار براي بيان نمودارهاي علمي و مهندسي،مدل سازي،شبيه سازي و…. استفاده ميگردد.نكته قابل توجه اين است كه اين نرم افزار داده هاي اصليش آرايه است كه به بعد احتياج ندارد و اجازه ميدهد مسائل فني و محاسباتي زيادي را حل كنيم.متلب شامل دستوراتي سطح  بالا براي تجسم تصويري دو و يا سه بعدي داده ها ،پردازش تصوير انيميشن،نمايش گرافيكي و تعدادي نمونه نمايش زيباست.اين نرم افزار مانند يك كتابخانه خيلي وسيعي از توابع ساده و پيچيده رياضي ومهندسي است ويك تحليل گر قوي براي ارزيابي ميزان كمي و كيفي مسئله داده شده مي باشد.ودر حقیقت تمام داده ها در این نرم افزار به شکل ماتریس ذخیره میشود.وهمچنين از نرم افزار جغرافيايي گوگل ارث به منظور يافتن مسيرهاي انتقال آب وبررسي سرچشمه هاي رودخانه وشناسايي پارامترهاي كمي و كيفي كه در طول مسير در نظر گرفته شده مورد استفاده قرار گرفته كه اين نرم افزار كمك شايان توجهي در كنترل كردن منابع آب داشته است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92