پایان نامه ارشد بررسی پایداری شیروانی های خاکی با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

تکه هایی از متن :

4-2-تاريخچه الگوريتم جامعه پرندگان

اين روش توسط دکتر ابرهارت[1] و دکتر جيمز کندي[2] در سال 1995 مبتني بر قرانين احتمالي و شواهد عيني از زندگي پرندگان و ماهي­ها براي جستجوي يافتن غذا در طبيعت شکل گرفته و ارائه گرديد است[27و28]. نتيجه تلاش­هاي اين دو محقق ارائه الگوريتم بهينه ياب نسبتاً مناسب، ساده، قابل استفاده براي انواع علوم انساني و مسائل مهندسي و قابل تلفيق با روش­هاي بهينه سازي ديگر مي­باشد. در الگوريتم جامعه پرندگان براي حل مسئله جمعيتي براي pso در نظر گرفته مي­شود که اين جمعيت شامل ذراتي هستند که در فضاي مسئله  به صورت تصادفي توزيع مي­شود و براي هر ذره به صورت مجزا تابع هدف حل مي­شود اين جمعيت که شامل ذرات pso مي­باشند را Swarm نامگذاري کرده­اند و نهادن اسم particle swarm optimization  بر اين الگوريتم از اينجا نشئت گرفته شد. از آن پس محققان بسياري جهت اصلاح و کاربردي­تر نمودن اين الگوريتم اقدام نموده­اند. از جمله محققاني که جهت اصلاح اين الگوريتم اقدام نموده­اند چنگ[3]و همکارانش علاوه بر استفاده از الگوريتم pso براي بهينه يابي سطح لغزش شيرواني­هاي خاکي به بهبود الگوريتم فوق به صورت رابطه­اي جهت همگرايي الگوريتم اقدام نوده ­اند. زومينگ[4] و همکاران جهت کاربرد الگوريتم فوق براي بهينه يابي مسائل مهندسي لرزه­اي اقدام به اصلاح اين روش نموده است. کتيراوند[5] از الگوريتم جامعه پرندگان به همراه روش بهينه ياب گراديان جهت بهينه يابي مسائل مهندسي سازه  استفاده نموده است. و …

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

Author: 92