پایان نامه ارشد بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

4-3-5-2- آبرفتهای میان­دشتی

آبرفتهای میان­ دشتی محصول مرحله دوم رسوبگذاری رودخانه­ها بوده و در پایین دست مخروط­افکنه­ها نهشته می­شوند. عموماً دارای دانه­بندی متوسط و غیریکنواخت می­باشد. قدرت آبدهی این آبرفتها به دلیل نفوذپذیری زیاد و بویژه تغذیه­ای که از طریق مخروط­افکنه­ها می­گردند خوب بوده و معمولاً بدنه اصلی آبخوان آبرفتی در این رسوبات تشکیل می­گردد. به­لحاظ کیفیت، آب موجود در بین این رسوبات دارای شرایط خوبی می­باشد.

 

4-3-5-3- آبرفتهای پایان دشتی

این رسوبات در پایین­دست رسوبات میان­دشتی تشکیل می­شوند. قدرت آبدهی این آبرفتها به ­لحاظ دانه­ریز بودن همراه با نفوذپذیری کم، زیاد نبوده و کیفیت آب­زیرزمینی و تبخیر از سفره آب و وجود رسوبات ­رسی فراوان در آن که  موجب تماس بیشتر آب با خاک می­شود چندان مناسب نیست.

 

4-3-5-4- واریزه­ها

واریزه­ها به سطوح شیب­داری گفته می­شود که در دامنه ارتفاعات در اثر  فرسایش مکانیکی و از ریزش سنگهای مجاور تشکیل شده است. دارای دانه­بندی بسیار درهم و غیریکنواخت بوده و بجز دانه­های آبرفتی و رسی  موجود در آن بقیه عناصر غالباً زاویه­دار می­باشند و در صورت عدم تراکم شدید از قابلیت نفوذپذیری زیادی برخوردار هستند. کیفیت آب موجود  دراین رسوبات که ارتباط نزدیکی با ترکیب شیمیایی سنگ مادر واریزه­ها  نیز دارد، بعلت نزدیکی به منبع تغذیه از شرایط خوب برخوردار است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

Author: 92