پایان نامه ارشد بررسی مدل دو بعدی برای سازه های سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های  سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

تکه هایی از متن :

3-9-1- خصوصیات روش RPIM

 

3-9-1-1- وارون پذیر بودن ماتریس گشتاور

 

همان طور که قبلاً اشاره شد ماتریس گشتاور در روش RPIM وارون پذیر می باشد که اثبات این مطلب توسط قضایای ریاضی و تعریف توابع و ماتریس های معین[1]  امکان پذیر است. وارون پذیر بودن بی قید و شرط ماتریس گشتاور از مهمترین مزیت های استفاده از توابع شعاعی بجای کثیرالجمله ای ها می باشد.

3-9-1-2- سازگاری

با توجه به تعریفی که برای سازگاری صورت گرفت، توابع شکل در روش RBPIM سازگار نمی باشند. استفاده از توابع خالص شعاعی[2]  باعث می شود که تست تکه ای که یکی از تست های رایج در روش المان محدود می باشد، ارضا نشود. علت آن است که توابع شعاعی نمی توانند کثیرالجمله ای های خطی را بطور دقیق بازتولید کنند. البته قابل ذکر است که روش RPIM همیشه همگرا است، و می توان با اصلاح موقعیت گره ها، کثیرالجمله ای را تا دقت مورد نیاز تقریب زد.

3-9-1-3- خاصیت دلتای کرونکر

توابع شکل در روش RPIM دارای خاصیت دلتای کرونکر می باشند

3-9-1-4- دامنه تکیه گاهی

توبع شکل ساخته شده در روش RBPIM وابسته به دامنه تکیه گاهی می باشند.

3-9-2- مزایا و معایب استفاده از روش RPIM بجای PIM

استفاده از توابع اساسی شعاعی مشکل وارون پذیر بودن ماتریس گشتاور را حل می کند و روشی پایدار و انعطاف پذیر برای هر نوع آرایش گره ای را پدید می آورد. همچنین گسترش روش RPIM در مسائل سه بعدی به دلیل اینکه تابع فقط دارای یک متغییر شعاعی (r) است، ساده تر می باشد. از جمله معایب RPIM را می توان به دقت کمتر آن نسبت به PIM ، نیازمند بودن آن به تعیین مقادیر اولیه پارامتر های شکل  و هزینه محاسباتی بالاتر، اشاره کرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های  سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

Author: 92