پایان نامه ارشد بررسی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

تکه هایی از متن :

 

4-2-1 كاربرد شبكه‌های عصبی مصنوعی در بهینه‌سازی سازه‌ها

در طراحی بهینة سازه‌ها لازم است سازه را در دفعات متوالی تحلیل نمود، زیرا توپولوژی و مشخصات سازه در پروسة بهینه سازی مرتب تغییر پیدا می‌كند. استفاده از روش‌های تقریبی تحلیل سازه جانشین مناسبی برای تحلیل دقیق می‌باشد زیرا در روش دقیق مدت زمان محاسبات رایانه‌ای برای بهینه سازی بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. برتری شبكه‌های عصبی بر روش‌های دیگر، سرعت بسیار زیاد آنها در پاسخ دادن به داده‌ها است. در این صورت می‌توان زمان مورد نیاز برای بهینه سازی سازه‌ها را كاهش داد و سازه‌های بزرگ در

دنیای واقعی را بهینه نمود. برای استفاده از یك شبكة عصبی در بهینه سازی به عنوان یك تحلیل كنندة سریع، لازم است ابتدا شبكه بر اساس یك سری زوجهای ورودی، خروجی تصادفی آموزش داده شود. بدیهی است كه كاركرد شبكه قبلاً بایستی كنترل شود تا دقت خروجی‌ها در محدودة قابل قبول باشد. پس از آموزش شبكه و در مرحلة بهینه سازی سازه، دیگر نیازی به تحلیل مجدد سازه نیست، بلكه در تكرارهای بی شمار كه صورت می‌گیرد شبكة عصبی به عنوان یك تحلیل كنندة سریع عمل می نماید.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

Author: 92