پایان نامه ارشد بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله ­ها

تکه هایی از متن :

5-2 پیشنهادات

1- با توجه به بهبود عملکرد حوضچه در این تحقیق بهتر است با مدل کردن رسوب با ابعاد و وزن مخصوص­های مختلف یک رابطه برای محل و عمق حداکثر آبشستگی در فرود­های مختلف ارائه شود.

2- با توجه به اینکه تاکنون اثر همزمان عرض، ارتفاع، و محل پخش کننده استفاده شده در این تحقیق بررسی نشده است چنین تحقیقی می­تواند منجر به بهبودی عملکرد حوضچه و معرفی ابعاد و محل بهینه برای پخش کننده شود.

3-   Bradley & Peterka(1957) نموداری برای طراحی سنگچین پایدار در پایاب حوضچه آرامش تیپ شش انجمن آبادانی امریکا ارائه می­کنند. با توجه به بهبود قابل توجه عملکرد حوضچه در این تحقیق بهتر است برای پایاب حوضچه معرفی شده در این تحقیق نیز یک نمودار یا رابطه مشابه ارائه شود که با توجه به کارایی حوضچه جدید قطعا نمودار حاصل منجر به طرح سنگچین اقتصادی تر با ابعاد کوچکتر خواهد شد.

4- با توجه به محدودیت­های موجود در این تحقیق برای رسیدن به فرود­های بالا، بهتر است حوضچه های آزمایش شده در فرود های بالاتر نیز طراحی شوند و عملکرد آنها در فرود­های بالای 5/3 نیز بررسی شوند.

5- حوضچه­های معرفی شده در این تحقیق در یک فلوم با عرض بیشتر مدل شود تا اثر کناره­های فلوم بر آبشستگی پایین دست بررسی شود و همچنین اثر تغییر عرض حوضچه روی عملکرد آن نیز بررسی شود.

6- بدلیل آنکه جریان ورودی به اینگونه از حوضچه­ها می­تواند همراه با رسوب باشد، یک مجموعه آزمایش بگونه­ای انجام شود که اثر آب حاوی رسوب در بلند مدت روی عملکرد حوضچه بررسی شود.

7- در یک تحقیق بصورت همزمان، زاویه دیوار و فاصله آن تا خروجی تغییر داده شوند تا در هر زاویه بهترین موقعیت برای دیوار مشخص شود.

8- اثر عملکرد آستانه دندانه­دار که می­تواند گردابه­هایی با محور دوران قائم ایجاد کند روی کارایی حوضچه بررسی شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله­ ها

Author: 92