پایان نامه ارشد بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

2-3. خواص بتن سبكدانه

1-  وزن مخصوص كم: كه بار مرده ساختمان را كاهش ميدهد و در نتيجه مشخصات فيزيكي طراحي را تغيير ميدهد.

2-  گرمابندي و صدابندي: اين خاصيت ناشي از خلل و فرج موجود درسنگدانه ميباشد.

3-  مقاومت در برابر آتش: اغلب احتمال كمي وجود دارد كه حرارت آتش از حرارت توليد اين مصالح بالاتر رود.

4-  مقاومت كاني در مقابل يخزدگي و ذوب مجدد

5-  خنثي بودن از نظر شيميايي

6-  تغييرشكل بتن سبكدانه: مقدار تغییرشکل بتن سبك بستگي به ويژگيهاي سبكدانه هاي مصرفي و خمير سيمان و نيز حجم اشغال شده با دانه ها دارد. تغييرات تنش-كرنش در بتن ليكا به ويژه هنگامي كه با ماسه همراه است، همانند بتن معمولي است.

7-  جمع شدگي بتن سبكدانه: سنگدانه هاي سبك وزن اغلب باعث جمع شدگي بيشتر بتن ميگردند.

8-  انتقال حرارت بتن سبكدانه: بتنهاي سبك متخلخل داراي خواص جذب صوت خوبي هستند ولي انتقال صداي آن زياد است.

9-  انبساط حرارتي بتن سبك: انبساط حرارتي بتن سبك كمتر از بتن معمولي ميباشد[18].

 روشهاي افزايش مقاومت بتن سبك

كم بودن مقاومت بتن سبك عامل مهمي در محدود نمودن دامنه كاربرد اين نوع بتن و بهره گيري از امتيازات آن بوده است. براي بدست آوردن بتن سبك با مقاومت بالا روشهاي زيادي مورد توجه قرار گرفته است. عامل مؤثر و مشترك در كليه اين پژوهشها مصرف ميكروسيليس در بتن مي باشد[19]. تحقيقات نشان مي دهد كه مقاومت بتن سبك ساخته شده با استفاده از سبكدانه هاي سيليسي منبسط شده تابعي از مقاومت سبكدانه ها و ملات است. بدين صورت كه با افزايش مقاومت سبكدانه و مقاومت و حجم ملات، مقاومت بتن سبك هم افزايش مي يابد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

Author: 92