پایان نامه ارشد: بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

تکه هایی از متن :

2-3-1-2- ضریب مقاومت افزون(اضافه مقاومت):[1]

مقاومت جانبی ساختمان عموماً از مقاومت طراحی آن تجاوز می‌کند و اکثراً اعضاء با ظرفیتی مساوی یا بیشتر از بارهای طراحی طرح می‌شوند و تقریباً تمامی اعضاء دارای مقاومت اضافی[2] هستند. در برخی از موارد هندسه و یا برخی الزامات طراحی آیین‌نامه‌ای اندازه اعضای بزرگتر و در نتیجه ظرفیت بیشتری از الزاماتی که در روابط نیرویی و تنشی آیین نامه‌ها موجود است به وجود می‌آورد. در بعضی از موارد، الزامات طراحی با توجه به تغییر مکان صورت می‌گیرد که اندازه بزرگ‌تری برای اعضاء از اندازه‌ای که مقدار تنش لازم می‌داند به دست می‌دهد. ضریب مقاومت احتمالاً بستگی به تعداد زیادی عوامل دارد که برای طراحان حرفه‌ای نیز روشن نمی‌باشد. برای مثال حدی که برای تغییر مکان جانبی طبقه به وسيله آیین‌نامه تعیین شده است باعث ایجاد مقاطع بزرگ‌تری می‌شود که از حالت تنش به تنهایی بزرگ‌تر می‌باشد. همچنین ساختمان‌هایی در مناطق با خطر نسبی کم قرار دارند رزرو و مقاومت متفاوتی نسبت به مناطق با خطر بالا دارند زیرا نسبت بارهای قائم به بارهای جانبی متفاوتی دارند. به طور کلی و خلاصه می‌توان عوامل موثر در اضافه مقاومت ساختمان‌ها را به صورت زیر بیان نمود:[1]

1) مطالعات آماری روی سازه‌ها نشان داده است که در توزیع مجدد نیروها در سازه در محدوده رفتار غیر خطی درجه نامعینی بیشترین تأثیر را روی اضافه مقاومت سازه‌های شکل‌پذیر دارا می‌باشد.

توضیح اینکه اکثر سازه‌ها دارای درجات نامعین زیادی هستند که به دلیل وجود قیود اضافه بر نیاز برای پایداری سازه است. وجود این قیود اضافی باعث می‌شود تا نه تنها سازه با تشکیل اولین مفصل پلاستیک دچار ناپایداری نشود بلکه بتواند به باربری خود ادامه دهد و پس از تشکیل مفصل پلاستیک نیز افزایش بارهای وارده را تحمل کند. بدین ترتیب برای ناحیه غیر الاستیک سازه‌ها یک مقاومت، افزون بر آنچه که در تحلیل و طراحی به روش خطی دیده شده است به وجود می‌آید که به این مقاومت ناشی از غیر خطی شدن مصالح و تشکیل مفاصل پلاستیک از لحظه تشکیل اولین مفصل پلاستیک تا فرو ریختن سازه «مقاومت افزون» می‌گویند. بدیهی است که هر چه میزان قیود اضافی و نامعین سازه بیشتر باشد مقدار مقاومت افزون افزایش می‌یابد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

Author: 92