پایان نامه ارشد بررسي اثر جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

2-19 تحلیل چند سد خاکی مهم دنیا به روش اجزاء محدود

سد اسکاموندن از اولین سدهای تجهیز شده با مخزن نسبتا بزرگ در انگلستان بوده است. این سد 70 متر ارتفاع داشته و دارای هسته مورب بوده که در اواخر دهه 1960 میلادی ساخته شده است. تحلیل آن بر اساس اجزاء محدود توسط پنمن و همکاران (1971) انجام شد که در نوع خود از اولین تحلیل های انجام شده بر روی یک سد بزرگ در انگلستان بوده است. سد للین بریان اندکی بعد از سد اسکاموندن ساخته شده و هنگام تکمیل آن در سال 1972 میلادی بلندترین سد خاکی در اروپا به شمار می رفت. این سد دارای یک هسته مرکزی رسی بود و پنمن و چارلز با روش اجزاء محدود به طریقی مشابه سد اسکاموندن ، این سد را مورد مطالعه قرار دادند.

تحلیل سد اروویل در حین آبگیری مخزن به روش اجزاء محدود توسط نوبری و دانکن مورد بررسی قرار گرفت[17]. سد ایل این فیرنیلو در مکزیک یکی از اولین سازه های خاکی و سنگریزه ای می باشد که نتایج مقادیر اندازه گیری شده با ابزار دقیق آن با روش اجزاء محدود مقایسه شده است.

کلاف و وودوارد در سال 1967 میلادی برای تحلیل یک سد مرتفع همگن 5/30 متری در ارتباط با تاثیر الاستیسیته پی و ساخت تدریجی روی تنش ها و تغییر شکل ها در سد از روش اجزاء محدود استفاده کرده اند.

2-20 موردهایی از انتخاب شکل و ضخامت هسته سدهای خاکی ساخته شده

ضخامت ناحیه هسته مرکزی با توجه به وجود مقدار مصالح مورد نیاز هسته و همچنین محدودیت های جوی مربوط به استفاده از آن ، برای مثال بارندگی زیاد و مکرر ، یخبندان های بلند مدت و محدودیت های ناشی از حفاری چاهکها ، بسیار متغیر می باشد. یکی از نمونه های استثنایی ، هسته عریض مربوط به سد 315 فوتی (96 متری) چری ولی در کالیفرنیا می باشد که طول تماس هسته با پی در آن ، در مقطع حداکثر برابر با 600 فوت (183 متر) می رسد. در نروژ غالبا از هسته های مرکزی نازک استفاده شده است. برای مثال طول خط تماس هسته با پی در سد 305 فوتی (93 متری) هایتی جووت 75 فوت (23 متر) می باشد و این مقدار در ارتفاع 66 فوتی (20 متری) قسمت بالای آن به 13 فوت (4 متر) می رسد. علت انتخاب چنین ابعاد نازکی ناشی از نیاز عملی به جابجایی فقط حجم کمی از مصالح کاملا مرطوب هسته در فصل بسیار کوتاه ساخت با زمستان های بسیار سرد و طولانی بوده است.

عموما یک هسته عریض ایمن تر از یک هسته باریک به حساب می آید. به هر صورت حجم مصالح هسته در دسترس یا خواص مکانیکی آن مانند نرخ زمانی تحکیم آن از عواملی است که ممکن است بر محدود کردن عرض هسته موثر باشد. یک هسته عریض را می توان به صورت متقارن و محوری و با وضعیت قائم در وسط سد طراحی و اجرا نمود. یک هسته باریک ترجیحا باید در وضعیت مایل و با شیب به سمت بالادست در نظر گرفته شود. عرض هسته و وضعیت آن با ملاحظه به وضع توپوگرافی زمین انتخاب می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

Author: 92