پایان نامه ارشد با موضوع :پلیمرهای مسلح فیبری

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

تکه هایی از متن :

9) اثر پانل­های مجاور

برای بررسی اثر پانل­های مجاور بر مقاومت مجموعه تعدادی آزمایش انجام و در آنها نمونه­های یک دهانه و دو دهانه تست شده است. نتایج نشان می­دهد که بار نهایی نمونه دو دهانه­ای تقریباً دو برابر مقاومت نهایی تک دهانه است [50].

10) وجود درز

نتایج تجربی نشان می­دهد که درز فوقانی یا کناری کوچک (بین قاب و میانقاب) باعث کاهش مقاومت ترک­خوردگی می­شود ولی مقاومت نهایی را تغییر چندانی نمی­دهد [41].

11) بازشو

وجود بازشو می­تواند باعث کاهش شدید مقاومت نهایی میانقاب گردد [41].

12) بار قائم

نتایج ده آزمایش که در آنها مقدار بار قائم حداکثر به اندازه %15 مقاومت فشاری مصالح میانقاب افزایش داده شده بود، نشان داد که بار قائم تأثیر زیادی بر افزایش مقاومت میانقاب دارد به­گونه­ای که با افزایش آن می­توان مقاومت نهایی را تا %80 افزایش داد [28].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

Author: 92