پایان نامه ارشد آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

آگوست 27, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

تکه هایی از متن :

2-1-    مقدمه

 

همانطورکه در فصل گذشته مختصری ذکر شد،در چهار دهه اخیر، روش­های متفاوتی برای حل معادلات موج در حوزه نا­محدود پیشنهاد شده است. در این قسمت تاریخچه­ی مختصری ازتحقیقات انجام شده در زمینه اندرکنش دینامیکی خاک و سازه بیان شده است. در کل، این روش­ها به دو دسته طبقه­بندی می­شود: روش­های کلی (فراگیر) و محلی (موضعی)] 3 و 4[.

روش­های کلی (فراگیر) به زیرشاخه­هایی شامل: روش المان مرزی، روش لایه باریک (شرایط مرزی ثابت) ، شرایط مرزی غیرانعکاسی دقیق، روش المان محدود با مرز مقیاس شده تقسیم و روش­های محلی شرایط مرزی انتقالی، المان­های نامحدود و لایه­های جاذب دسته بندی شده است. همانطورکه در قبل نیز گفته شد، در روش­های کلی همبستگی زمانی و مکانی کلی وجود دارد. یعنی رفتار در یک زمان و مكان مشخص، به رفتار تمام نقاط و تمام زمان­هاي قبل از آن بستگي دارد. در نتیجه این روش­ها پیچیده و دارای دقت بالایی هستند و می­توان مرز مصنوعی را در فاصله کمی از سطح مشترک خاک و سازه انتخاب کرد. اما در روش­های محلی از نظر زمانی و مکانی محلی می­باشند. یعنی رفتار در يك زمان و مكان مشخص، به رفتار نقاط نزدیک مجاور و زمان­های نزدیک قبل از آن بستگي دارد. به طور کلی، این روش­ها تقریبی می­باشند.

 

2-1-1- روش­های کلی (فراگیر)

 

روش­های کلی (فراگیر) برای آنالیز دینامیکی حوزه نا­محدود از سال 1970 پیشنهاد شده است. این روش­ها توسط عملگر­های انتگرالی نسبت به مکان یا زمان ساخته شده­اند. همانطور که قبلا˝ اشاره شد این روش­ها نسبت به زمان و مکان فراگیر هستندکه با طبیعت فیزیک انتشار موج سازگار می­باشد. در نتیجه این روش­ها پیچیده و دارای دقت بالایی هستند و می­توان مرز مصنوعی را در فاصله کمی از سطح مشترک خاک و سازه انتخاب کرد. این موضوع باعث کاهش تعداد درجات آزادی و در نتیجه کاهش زمان محاسبات می­گردد. اما به علت فراگیر بودن در زمان و مکان حجم محاسبات در روش­های کلی (فراگیر) با افزایش اندازه و بعد مسئله، بالا می­رود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده