پایان نامه ارشد آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

تکه هایی از متن :

2-1-    مقدمه

 

همانطورکه در فصل گذشته مختصری ذکر شد،در چهار دهه اخیر، روش­های متفاوتی برای حل معادلات موج در حوزه نا­محدود پیشنهاد شده است. در این قسمت تاریخچه­ی مختصری ازتحقیقات انجام شده در زمینه اندرکنش دینامیکی خاک و سازه بیان شده است. در کل، این روش­ها به دو دسته طبقه­بندی می­شود: روش­های کلی (فراگیر) و محلی (موضعی)] 3 و 4[.

روش­های کلی (فراگیر) به زیرشاخه­هایی شامل: روش المان مرزی، روش لایه باریک (شرایط مرزی ثابت) ، شرایط مرزی غیرانعکاسی دقیق، روش المان محدود با مرز مقیاس شده تقسیم و روش­های محلی شرایط مرزی انتقالی، المان­های نامحدود و لایه­های جاذب دسته بندی شده است. همانطورکه در قبل نیز گفته شد، در روش­های کلی همبستگی زمانی و مکانی کلی وجود دارد. یعنی رفتار در یک زمان و مكان مشخص، به رفتار تمام نقاط و تمام زمان­هاي قبل از آن بستگي دارد. در نتیجه این روش­ها پیچیده و دارای دقت بالایی هستند و می­توان مرز مصنوعی را در فاصله کمی از سطح مشترک خاک و سازه انتخاب کرد. اما در روش­های محلی از نظر زمانی و مکانی محلی می­باشند. یعنی رفتار در يك زمان و مكان مشخص، به رفتار نقاط نزدیک مجاور و زمان­های نزدیک قبل از آن بستگي دارد. به طور کلی، این روش­ها تقریبی می­باشند.

 

2-1-1- روش­های کلی (فراگیر)

 

روش­های کلی (فراگیر) برای آنالیز دینامیکی حوزه نا­محدود از سال 1970 پیشنهاد شده است. این روش­ها توسط عملگر­های انتگرالی نسبت به مکان یا زمان ساخته شده­اند. همانطور که قبلا˝ اشاره شد این روش­ها نسبت به زمان و مکان فراگیر هستندکه با طبیعت فیزیک انتشار موج سازگار می­باشد. در نتیجه این روش­ها پیچیده و دارای دقت بالایی هستند و می­توان مرز مصنوعی را در فاصله کمی از سطح مشترک خاک و سازه انتخاب کرد. این موضوع باعث کاهش تعداد درجات آزادی و در نتیجه کاهش زمان محاسبات می­گردد. اما به علت فراگیر بودن در زمان و مکان حجم محاسبات در روش­های کلی (فراگیر) با افزایش اندازه و بعد مسئله، بالا می­رود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

Author: 92