پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود:پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

 

5-2 پیشنهادات

به منظور بررسي جامع­تر و دقيق­تر رفتار دالهای مقاومسازی شده تحت بار انفجار پيشنهادهايي براي انجام پژوهش­هاي آينده ارائه مي­شود:

  • نتایج مطالعه حاضر می تواند کمک زیادی به طراحان و مسئولان امر بهسازی و مقاوم سازی نماید. اما از آنجا که مطالعه حاضر بصورت عددی به این مسئله پرداخته توصیه می شود یک مطالعه آزمایشگاهی جامع در این خصوص انجام گیرد تا بتوان فهم دقیق تری از رفتار دالها تحت آرایشهای گوناگون پیشنهادی در این پایان نامه، بدست آید.
  • رفتار دالهای دارای بازشو تحت بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه بسیاری از سقف ها دارای بازشو هستند مقاوم سازی آنها به صورت ساده (همانند آرایش های پیشنهادی این تحقیق) به عنوان یک نیاز مهم مطرح می شود. لذا می توان به عنوان یک موضوع تحقیقاتی، رفتار این گونه دالها را تحت وضعیت های هندسی ممکن برای آرایش(FRP) مورد بررسی قرار داد.
  • در این مطالعه صرفا به مطالعه عددی دالهای مقاوم سازی شده به صورت اجزا محدود پرداخته شد. پیشنهاد می شود یک مطالعه تحلیلی جامع برای دالهای دارای ارایش های گوناگون(FRP) به عنوان یک کامپوزیت لایه ای جهت براورد میزان تغییرمکان ایجاد شده و میزان باربری آنها جهت استفاده آسان برای مقاصد طراحی انجام گیرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

Author: 92