پایان نامه هورمون پرولاکتین

اکتبر 16, 2018 Off By 92
پایان نامه  

2-1-3-1-6- هورمون رشد شبه انسولین (Insulin Like Growgh Factor)

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

یکی از عواملی که نه­تنها در رشد و تکامل طبیعی پستان بلکه در ایجاد و پیشرفت سرطان پستان نقش دارد خانواده رشد شبه انسولین (Insulin Like Growgh Factor) یعنی IGF-I و IGF-II هستند. خانواده IGF به خصوص IGF-I در پیشبرد تقسیم سلولی، متاستاز و مهار آپوپتوز در سلول­های سرطان پستان نقش مهمی برعهده دارد (ابراهیم و یی[2]، 2005). IFG-IR یا گیرنده عوامل رشد شبیه انسولینی در واقع یک گیرنده با خواص تیروزین کینازی است. هورمون انسولین که با عوامل رشد این خانواده مشابهت­های بسیاری دارد نیز نقش کلیدی در زیست شناسی سرطان پستان ایفا می­کند. برخی مطالعات نشان داده اند که بین IFG-IR با گیرنده­های استروژنی به خصوص نوع ER-α ارتباط معنا داری وجود دارد درک تقابل این دو عامل که باعث تغیر در رفتار زیستی سرطان پستان می­شود ممکن است توجیح کننده علت برخی مقاومت­های دارویی به درمان­های ضد استروژنی باشد (کودا و همکاران[3]، 2005).

2-1-3-1-7- هورمون Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)

تشکیل عروق جدید یا Angiogenesis یک واقعه اساسی و لازم جهت رشد هم در بافت­های طبیعی و هم در بافت­های سرطانی است که مواد مغزی و اکسیژن لازم را برای رشد را فراهم می­کند. نقش عوامل رشد عروقی در آسیب شناسی سرطان پستان به سرعت جای خود را باز کرده است در این بین VEGF از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است زیرا علاوه بر نقش اثبات شده­ای که در تشکیل عروق جدید در سرطان پستان به عهده دارد با استروژن و پروژسترون نیز در تعادل است که طوری به نظر می­رسد که این هورمون­ها اثرات تولید عروق جدید خود را از طریق VEGF اعمال می­کنند که از همین ارتباط می­توان در درمان­های جدید سرطان پستان سود جست، به طوری که اگر بتوان VEGF و اثر آن روی تولید عروق جدید را مهار نمود شاید بتوان به برخی مقاومت­های داروئی که به درمان­های ضد استروژنی در سرطان پستان وجود دارد و حتی ممکن است با مهار ایجاد عروق جدید یک راهکار جدید جهت پیشگیری شیمیائی سرطان پستان ابداع نمود (فوکار و همکاران[4]، 2006).

[1] . Harvey, et al

[2] . Ibrahim & Yee

[3] . Koda, et al