نقش روش حفاری و تزریق در کنترل نشت و جلوگیری از آبدهی :دانلود پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

3-3-تأثير عوامل زمين‌شناسي و تكتونيكي در حفاري

شناخت مشخصات ساختمان ظاهري لايه‌ها و سنگها مي‌تواند كمك بزرگي در موفقيت اجرا پروژه‌هاي باشد. در اينجا به آن دسته از خصوصيات ساختماني و زمين‌شناسي مرتبط با حفاري اشاره مي‌گردد(9).

– شيب و امتداد لايه‌ها

اكثر مواد رسوبي در محيط‌هاي آبي و يا خشكي داراي لايه‌بندي بوده كه بعداً تحت تاثير نيروهاي تكتونيكي وارده دچار چين‌خوردگي مي‌گردند. سطوح لايه‌ها بخش ضعيف آن مي‌باشد و لايه‌هاي كم ضخامت به علت خردشدگي، راحت‌تر حفاري مي‌گردند. لايه‌هاي ضخيم داراي يكنواختي بيشتري بوده و خردشدگي كمتري دارند بهمين دليل حفاري آنها در مدت زمان بيشتري صورت مي‌گيرد. تغيير وضعيت لايه‌ها ممكن است سبب انحراف چاه خصوصاً در روش‌هاي حفاري ضربه‌اي كابلي گردد. استفاده از استابليزر در حفاري‌هاي دوراني از انحراف چاه جلوگيري مي‌نمايد. حفاري در لايه‌هاي متناوب ضخيم و كم ضخامت چين خورده به علت امكان وجود شكستگي، خطر انحراف چاه و گيرافتادن مته ولوازم حفاري را افزايش مي‌دهد.شيب بزرگترين زاويه بين سطح لايه با افق است و امتداد عمود بر شيب مي‌باشد،شیب وامتدادلایه هادرپی سد حوضیان دارای زاویه کمتراز45درجه وبه سمت بالادست است.(9و2).

– چين‌خوردگي

در نواحي چين‌خورده و در محل طاقديس‌ها خصوصاً در محدوده محور آنهابه علت وجود بازشدگي و شكستگي و در نتيجه خردشدگي، عمليات حفاري مشكل آفرين است.همچنين در محل ناوديس‌ها نيز به علت تمايل لايه‌ها به لغزش روي يكديگر و وجود قطعات خرد شده، حفاري مشكلات خاص خود را دارد. بطور كلي در مناطق چين خورده مي‌بايد اصول فني و دقت در حفاري براي جلوگيري از انحراف چاه، ريزش و گيرافتادن ابزار و فرار سيال حفاري رعايت گردد(9).

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

Author: 92