آگوست 29, 2018 Off By 92
پایان نامه  
تشخیص رفتار بهنجار از نابهنجار اغلب مشکل است. هرچند برای تعریف رفتار بهنجار چندین مدل ارائه شده است اما هیچ یک از تعاریف ارائه شده آن قدر جامع نیست که همه موارد نابهنجار یا اختلالات روانی یا رفتاری را در بر گیرد. بنابراین در این مورد اتفاق نظر کلی وجود ندارد (اتکینسون و همکاران، 2006).

در آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان نیز بحث از بهنجار و نابهنجار و تعیین مرز مشخص بین این دو کار آسانی نیست. قرار گرفتن کودک در فرایند رشد، رسش و تغییرات قابل مشاهده در رفتارهای عاطفی، شناختی و هیجانی این مشکل را دو چندان می کند و ناتوانی کودک در قضاوت بین درست و نادرست و عدم کنترل برخی رفتارهای خود، تصمیم گیری در مورد رفتارهای او را دشوار می سازد. در اکثر موارد تفاوت بین رفتار بهنجار و نابهنجار در کودکان بوضوحی که در مورد بزرگسالان تعیین می شود قابل تعیین نیست. تمام کودکان گاه گاهی رفتار غیر انطباقی مانند شب ادراری یا حملات قشقرق نشان می دهند. چنین رفتاری ممکن است نتیجه استرس خاص بوده و پاسخی بهنجار در مرحله خاصی از رشد باشد. پیت[1] (1998) کودک با اختلال رفتاری را کودکی می داند که رفتارهایش به اندازه ای نا مناسب است که شرکت او در کلاس باعث از هم گسیختن حواس یا آشفتگی ذهنی سایر همسالان باشد و نیز فشاری بیش از حد به معلم وارد کند. بر طبق نظر هرینگ (1993) کودکی که به علت جسمی یا تاثیرات محیطی به طور مزمن دارای یکی از ویژگی های زیر باشد، کودکی با اختلال رفتاری است:

1- ناتوانی در یادگیری متناسب با بهره هوشی، توانایی حسی- حرکتی و رشد فیزیکی

2- ناتوانی در پاسخ گویی به شرایط زندگی روزمره

3- ناتوانی در ایجاد و حفظ روابط اجتماعی مناسب

4- رفتارهای افراطی (فعالیت بیش از اندازه، بیش فعالی و یا رفتارهای افسرده گونه و گوشه گیرانه).

کرک (2001) رفتاری را انحرافی و واجد اختلال تلقی می کند که ضمن نامتناسب بودن با سن فرد، شدید، مزمن یا مداوم بوده و گستره آن شامل رفتارهای بیش فعالی و پرخاشگرانه تا رفتارهای گوشه گیرانه است. ویژگی این رفتارها این است که اولا تاثیر منفی بر فرایند رشد و انطباق مناسب با محیط کودک دارد ثانیا مزاحمت برای زندگی دیگران را بوجود می آورد(سیف نراقی و همکاران،1384).

. ملاک های اختلال رفتاری

با توجه به تعاریف فوق الذکر، اختلال رفتاری نیز نوعی رفتار نابهنجار می باشد که در اینجا

ملاک های آن مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نظریات مختلف، برای تفکیک رفتار بهنجار از اختلال رفتاری چندین ملاک وجود دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:

1- تناسب با سن

کودکان در سنین گوناگون به گونه های متفاوت رفتار می کنند. بنابراین کسانی که با کودکان کار می کنند باید با دامنه رفتار در سنین مختلف آشنا باشند تا بتوانند رفتار بهنجار را از نابهنجار تفکیک کنند. به عبارت دیگر از جایی که کودکان به سرعت و غیرمنتظره تغییر می کنند، نمی توان کارکرد آنان را بدون در نظر گرفتن هنچارهای سنی . رشدی ارزیابی کرد(نلسون و همکاران،2003).

2- تداوم

هنگام بررسی درباره اختلالات رفتاری کودکان همواره باید دقت کرد که رفتار دشوار از چه زمانی شروع شده، چه نوسانی داشته و به چه صورت ادامه داشته است. با توجه به اینکه بعضی از رفتارهای دشوار کودکان در مراحل خاصی از رشد بروز می کند، از این رو زمانی می توان آن ها را اختلال نامید که بعد از این دوره رشد نیز ادامه داشته باشد. برای مثال مکیدن انگشت در دوره شیرخوارگی یک عمل طبیعی محسوب می شود، ولی اگر این عمل در مراحل بعدی رشد به شدت ادامه یابد و منجر به بروز مشکلات دیگر از جمله گوشه گیری، پرخاشگری و غیره شود، اختلال محسوب می شود(نلسون و همکاران،2003).

3- هنجارهای اجتماعی- فرهنگی

شاید جامع ترین ملاک برای قضاوت در مورد اختلالات رفتاری کودکان نقش هنجارهای اجتماعی- فرهنگی باشد که سال ها قبل توسط انسان شناسی به نام بندیکت[2] (1934) به صورتی موثر شرح داده شده است. وی پس از مطالعه وسیعی که در مورد فرهنگ های مختلف به عمل آورد ابراز داشت که هر جامعه رفتارهای معینی را انتخاب می کند که مناسب آن است و افراد خود را به گونه ای پرورش می دهند که طبق آن عمل کنند. افرادی که بر اثر موضع گیری های قبلی، سرشت، خلق و خو و یا تجربه های اکتسابی این رفتارها را از خود بروز ندهند، اجتماع آن ها را افرادی کج رو و منحرف می شناسد. انحراف این افراد همیشه نسبت به معیارهای اجتماع سنجیده می شود. هنجارهای فرهنگی، در مورد کودکان و بزرگسالان هر دو مصداق دارد (نوابی نژاد،1387).        

4- دامنه اختلال

مشکلات محدود، نگرانی کمتری را ایجاد می کنند، در حالی که مشکل هرچه فراگیر تر باشد، موجب نگرانی بیشتر می شود. علائم منحصر به فرد ممکن است جای نگرانی زیادی نداشته باشد، در حالی که هرچه علائم شدیدتر و متنوع تر و بیشتر می شوند، مشکلات و در نتیجه نگرانی ها و ناتوانی های بیشتری را بوجود می آورند و در نتیجه قضاوت در مورد نابهنجار بودن رفتار آسان تر خواهد بود(نلسون و همکاران،2003).

5- تناسب با جنس

یکی از یافته های بارز در زمینه اختلال های رفتاری کودکان این است که در پسران، اختلال های رفتاری از تنوع و گستردگی بیشتری در مقایسه با دختران برخوردار است. این گستردگی شامل اختلال شدید روانی، تحرک بیش از حد، خیس کردن رخت خواب، رفتارهای ضد اجتماعی و مشکلات یادگیری است. در دختران اختلال های روانی بیشتر شامل مساله کمرویی شدید، ترس و اضطراب و گلایه از وضعیت جسمانی و مشابه آن است (نوابی نژاد،1387).        

6- موقعیت

رفتارهای نامطلوب در هر جامعه و در همه موارد تکرار می شود. به عبارت دیگر، معمولا این گونه رفتارها در هر موقعیتی از کودک سر می زند. برای مثال ترسیدن کودک غیر عادی نیست، اما اگر این ترس در موارد و موقعیت های زیادی وجود داشته باشد، غیر عادی است. همچنین افسردگی و انزوای کودکان زمانی اختلال محسوب می شود که کودک در هر موقعیتی این حالت را داشته باشد. اما چنان چه کودکی به خاطر از دست دادن یکی از عزیزان افسرده و غمگین باشد، اختلال محسوب نمی شود. به طور کلی برای اینکه بتوانیم بگوییم یک رفتار کودک اختلال است یا نه بایستی معلوم کنیم که آیا رفتار مورد نظر در رشد و گسترش سازگاری و بهزیستی کودک تولید اشکال خواهد کرد یا نه؟ این پیش بینی مستلزم مدنظر قرار دادن فراوانی، شدت و تداوم رفتار مورد نظر است. همان طور که ذکر شد بسیاری از موارد که بعنوان مشکل رفتاری در کودکان توصیف می شوند، را می توان به عوان مشکلی گذرا در نظر گرفت، اما آن دسته از مشکلات رفتاری که از نظر شدت، فراوانی و تداوم از سن خاص کودک انتظار نمی رود می تواند اختلال رفتاری و پیش بینی کننده آسیب های روانی بعدی باشد(نلسون و همکاران،2003).

. شیوع اختلالات رفتاری در کودکان

تعداد و یا درصد کودکان مبتلا به اختلال رفتاری در جوامع مختلف و به طور متوسط طبق آمار سازمان بهداشت جهانی عبارت است از : یک درصد از کل کودکان. ریچمن (2001) در تحقیقات خود نشان داد که 22 درصد از کودکان پیش دبستانی دچار مشکلات حاد رفتاری هستند و در بین کودکان سنین بالاتر، آن هایی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند 25 درصد و کسانی که در شهرهای کوچک زندگی می کنند، تا نصف این رقم دارای مشکلات رفتاری هستند. در عین حال 20 درصد از نوجوانان و مخصوصا دختران نوجوان دچار مشکلات اساسی روانشناسی هستند. به عبارت بهتر، 20 درصد از کودکان و نوجوانان در هر سال مشکلات اساسی روانشناختی و ناراحتی های روانی از خود نشان می دهند(نوابی نژاد، 1387).

. سبب شناسی اختلالات رفتاری در کودکان

روابط سببی مستقیم بین عوامل زمینه ساز و مسائل آتی در کودکان وجود ندارد و ندرتا علت واحدی مسئول پیدایش اختلالات رفتاری کودکان است. آنچه می توان گفت این است که انواعی از عوامل زیستی، روانی و اجتماعی در پیدایش اختلالات رفتاری به گونه ای متداخل درگیر و سهیم هستند. باتلر و گولدینگ دریافتند که تعداد سیگارهایی که مادر می کشد با میزان شیوع حملات قشقرق در کودکان رابطه دارد. این رابطه را نمی توان سببی تلقی کرد، اما ممکن است مکانیزمی که هنوز شناخته نشده است، این رویدادها را به هم ربط دهد. شاید مادران تنیده بیشتر سیگار می کشند یا انجام وظیفه مادری برای این مادران دشوارتر است.عواملی را که با مسائل رفتاری کودکان مرتبط هستند می توان در

سه طبقه عمده جای داد:

1- عوامل سرشتی، ژنتیکی، مزاجی، بیماری ها یا آسیب های داخل رحمی و نارسایی های بدو تولد.

2- بیماری یا آسیب جسمی

3- عوامل محیطی شامل عوامل خانوادگی. البته این تقسیم بندی معادل تجزیه عوامل نیست، بلکه امروزه اکثر مردم بر این عقیده اند که تعامل پیچیده ای بین این عوامل وجود دارد(نوابی نژاد، 1387).

1-  عوامل سرشتی، ژنتیکی، مزاجی و قبل از تولد

الف- عوامل سرشتی و مزاجی

طبیعت و مزاج همه کودکان به یک شکل نمی باشد و تفاوت های گسترده ای بین آن ها وجود دارد. در این میان هر ترکیب واحد از خصوصیات سرشتی به سهم خود در تعیین این که کودک طی شرایط ویژه ای، چه اختلال رفتاری را رشد خواهد داد، نقش مهمی ایفا می کند(لوی و جاکبسون، 1996).

ب- عوامل ژنتیکی

این عوامل هنگام تولد وجود دارد. تاکنون عوامل ژنتیکی خاصی برای بسیاری از اختلالات رفتاری کودکان شناخته نشده است. مع هذا قرائن واضحی از مطالعه بر روی دوقلوها و مطالعات فرزندخواندگی بدست آمده است که عوامل ژنتیک، احتمالا پلی ژنتیک، از جمله عوامل مهم هوش و مزاج هستند، لذا جای تعجب نخواهد بود که بر جنبه های دیگر رفتار نابهنجار، یعنی اختلال های رفتاری نیز تاثیر بگذارند. وراثت های ژنتیکی نه تنها خصیصه های فیزیکی مثل جنسیت بلکه ویژگی های رفتاری را نیز تعیین می کند. ولی چیزی که در این بین ناشناخته مانده است، حد و حدود این تعیین بخشی است. یک مدل پیشنهادی بنام مدل دیاتز- استرس، معرف این موضوع است که ژن های خاص، یک دیاتز یا آسیب پذیری را نسبت به یک اختلال ایجاد می کنند و اگر این آسیب پذیری در معرض شرایط مساعد قرار گیرد، یک اختلال را به وجود می آورد (لوی و جاکبسون، 1996).

 

ج- بیماری ها یا آسیب های داخل رحمی و نارسایی های بدو تولد

پیامدهای ضایعات و صدمات داخل رحمی و زمان تولد جنین در دوران بارداری ممکن است از راه های متعددی نظیر سیفلیس، سندرم نقص ایمنی اکتسابی (ایدز)، سرخجه و همانند آن ها، عدم کفایت جفت و نارسایی اکسیژن، اعتیاد، الکلی بودن مادر و یا صدمه ها و مشکلات حین تولد، کودک را دچار آسیب سازند و در اکثر موارد به خاطر تحت تاثیر قرار دادن سیستم عصبی و خاصیت آسیب زایشان، رشد کودک را تحت تاثیر قرار می دهند و در رفتار او به عنوان عامل آسیب زا مداخله می کنند(لوی و جاکبسون، 1996).

2- بیماری یا آسیب جسمی

برخی از بیماری ها به خصوص آن هایی که احتمال آسیب مغزی دارند، ممکن است نقص هوشی، فقدان عملکردهای حسی یا حرکتی ویژه، صرع یا اشکال خاصی از رفتار نابهنجار نظیر بیش فعالی را ایجاد کنند. راتر و گراهام (1970) اعلام کردند کودکانی که شواهد مشخصی از آسیب مغزی نشان می دادند، 5 برابر بیشتر از جمعیت کلی کودکان و 3 برابر آنچه در کودکان مبتلا به نقایص جسمانی غیر مرتبط با مغز شایع است، اختلالات رفتاری نشان می دهند. مشخص شده است که بسیاری از کودکانی که آسیب مغزی دارند، بعدها مشکلات رفتاری و هیجانی نشان می دهند و این امر در کودکانی که عملکردهای خانوادگی ضعیفی دارند و در حفظ آن ها از صدمات، کوشش کمتری نشان داده می شد، شایع تر است. هرچند با وجود این کوشش نیز ضربه های شدید به سر، اغلب با بیماری های روانشناختی همراه است. بیماری های جسمانی نیز می توانند پیامدهای ناخوشایند روانشناختی به صورت اختلالات رفتاری داشته باشند. این بیماری ها می توانند به علت نقائصی که ایجاد می کنند، اضطراب و گناه کودک، والدین و یا کل خانواده را دامن بزنند.به طور کلی معلولیت یا ناتوانی جسمی می تواند علت مستقیم یا غیر مستقیم اختلال رفتاری باشد (میلانی فر،1386).

3- عوامل خانوادگی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی

الف- عوامل خانوادگی

این دسته از عوامل شایع ترین علل اختلالات رفتاری کودکان است و با توجه به نظریات روانکاوان و رفتارگرایان و سایر نظریه های روانشناسی، چگونگی رابطه کودک با اعضای خانواده و بخصوص مادر در سال های اول زندگی از اساسی ترین عوامل رشد . سازگاری کودک شناخته می شوند. هرگاه اختلالی در این روابط عاطفی ایجاد شود، بالطبع امنیت عاطفی کودک مختل می شود که آثار آن در رفتار کودک منعکس می گردد. تحقیقات نشان می دهد کیفیت رابطه والدین وکودک، باید از عوامل مهمی در الگوهای

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

بعدی رفتار کودک باشد. نحوه ارتباط بین والدین و کودک و شیوه های تربیتی والدین، در اختلالات رفتاری کودکان نقش عمده ای دارد و حد نهایی هر یک از دو روش اداره کودک، یعنی آزادگذاری و محدودسازی، خصومت و محبت می تواند مشکل آفرین باشد. برای مثال والدینی که با فرزندان خود صمیمی نیستند و رابطه نزدیکی ندارند و نیز آنانی که با فرزندان خود بیش از حد صمیمی هستند و آن ها را بسیار آزاد می گذارند، هر دو ممکن است فرزندانی نافرمان و پرخاشگر بپرورند که کنترل ضعیفی دارند. از سوی دیگر والدین با محبت و محدود کننده نیز فرزندانی پرورش می دهند که معمولا حالت اتکایی و خصومت بیشتری دارند.از طرف دیگر وقایع ترسناک و دردناک و حوادث ناگوار خانوادگی غالبا موجب اختلالات عاطفی و رفتاری در کودک می شود. بعنوان مثال منازعات و کشمکش های خانوادگی، طلاق و جدایی والدین نیز نقش عمده ای در بروز و ایجاد اختلالات رفتاری ایفا می کند و تحقیقات انجام شده در این زمینه بیانگر این مساله است که کودکانی که در چنین خانواده هایی به سر می برند، در معرض مشاجرات فراوان، انتقاد، فقدان محبت و انضباط بی ثبات قرار دارند(نوابی نژاد،1387).

در همین رابطه، ریچمن (1998) واکنش های گوناگونی را نسبت به طلاق والدین در کودکان پیش دبستانی توصیف کرده است مانند غم و اندوه، نافرمانی، بد اخلاقی، قشقرق، اضطراب شدید نسبت به جدایی از والد باقیمانده، ترس از جدایی، کابوس، مشکلات تغذیه و خواب. کودکی که مراقبت کمتری دریافت کرده، ممکن است برای به دست آوردن توجه والدین، رفتار اخلال گرانه بیشتری داشته باشد و ممکن است با نافرمانی نسبت به تقاضا و درخواست های والدین، به جلب نظر آن ها پرداخته و محبت بیشتری کسب کند (شاو و بل[3]، 1997). چنین الگوهای تعاملی می توانند آغاز الگوهای تحمیلی را تشویق کنند که این سبک در بعضی از خانواده های دارای مشکلات رفتاری یافت شده است. حالات روحی- روانی مادر نیز از جمله عوامل مهمی است که رابطه نزدیکی با مشکلات رفتاری کودکان دارد. پژوهشگران معیار شیوع افسردگی اساسی را در فرزندان مادران مبتلا به افسردگی اساسی، رقم ناراحت کننده 30 درصد گزارش کرده اند. آن ها با بررسی رفتار متقابل بین مادران افسرده و کودکانشان دریافتند که رابطه بسیار قوی بین افسردگی مادر و مشکلات رفتاری کودک وجود دارد (سادوک و سادوک،2008).

رنکن و همکارانش (1998) نشان دادند خصومت مادر و سوء استفاده وی از کودک، زمانی که کودکان 42 ماهه بودند، می توانست پرخاشگری کودکان را در دوران پیش دبستانی پیش بینی کند (هالاهان و کافمن،2008).

در همین رابطه اشتغال مادران نیز از جمله عوامل خانوادگی مرتبط با مشکلات رفتاری کودکان می باشد. در این زمینه تحقیقات متعددی صورت گرفته است. برخی از این تحقیقات بیانگر این مسئله است که اشتغال مادران بیرون از خانه باعث می شود که کودک از نظر سازگاری اجتماعی به مشکل برخورد کند اما برخی دیگر به این نتیجه رسیده اند که اشتغال مادر در بیرون از خانه اثرات منفی روی کودک ندارد. هافمن[4] (1996) در تحقیقات خود دریافت دختران مادران شاغل بسیار مستقل، فعال و برانگیخته هستند و از سازگاری اجتماعی در حد مطلوبی برخوردارند. از سوی دیگر کوهن[5] و همکاران (1990) اثرات منفی اشتغال را بر رشد و سازگاری کودک گوش زد کرده اند. بنابراین در مورد نتایج سازنده و یا زیان بخش کار مادران در خارج از خانه، نتیجه کلی نمی توان گرفت و به نظر می رسد این تاثیرات با ویژگی ها و نگرش های اعضای خانواده، با شرایط موجود در خانه و اجتماع، و با جنسیت کودک ارتباط نزدیکی داشته باشد. از واضح ترین تاثیرات کار مادر در خارج از خانه بر روی رشد فرزند، رشد استقلال فرزند را می توان نام برد (نوابی نژاد،1387).

ب- عوامل محیطی، اجتماعی و اقتصادی

 مسائل مربوط به مسکن و فقر اقتصادی عوامل اختصاصی هستند که با پیدایش مسائل رفتاری ارتباط دارند. ریچمن (1998) بر این باور بود که مسکن نامطلوب خطر مسائل رفتاری را در کودکان پیش دبستانی بالا می برد. ابعاد بزرگ خانواده های بی خانمان که فرزندان کوچک دارند و فقدان حمایت برای مادرانی که با کودکان دبستانی در منزل های تک اتاقی زندگی می کنند، زمینه های بسیار مهم برای محرومیت و رنج هستند. آثار این نوع استرس به نظر می رسد از طریق واکنش های هیجانی والدین به کودک انتقال می یابد.

ریچمن و همکاران (2003) اشاره می کنند که معلوم نیست برداشت والدین از محرومیت مهم تر است یا سطح واقعی محرومیت. والدین فاقد روحیه که خود را درمانده و متهور دام بیکاری و شرایط مسکن احساس می کنند، دچار خشم و افسردگی خواهند بود که بر نحوه مراقبت از فرزندانشان تاثیر خواهد گذاشت. با این حال بعضی از خانواده هایی که در خانه های کوچک و با درآمد ناکافی زندگی می کنند، فرزندان خود را بسیار خوب تربیت می کنند. تفاوت ممکن ایت در نگرش روانی والدین نسبت به نقش خود و کودکان شان باشد. در همین رابطه راتر و همکاران (1995) پی بردند کودکانی که در نواحی شهری زندگی می کنند، دو بار بیشتر احتمال دارد دچار آشفتگی شوند تا کودکان مناطق روستایی. به عقیده این پژوهشگران این تفاوت ناشی از تاثیر عوامل سببی مختلف در دو ناحیه نیست، بلکه به وفور عوامل سببی در شهرها در مقایسه با روستاها مربوط است(نوابی نژاد،1387).

. سلامت روان در والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری

وقوع رویدادهای نابه‏هنگام در چرخه‏ زند‏گی فرد همواره تنش‏زا است. یکی از این رویدادها، تولد و حضور کودک مبتلا به اختلالات رفتاری در خانواده است. کودک مبتلا به اختلالات رفتاری با کودکان عادی متفاوت و با امیدها و آرزوهای والدین ناهم‏خوان است و پذیرش کودک از سوی والدین کم است. مطمئنا یکی از حوزه هایی که تحت تاثیر فشارهای ناشی از حضور کودک مبتلا به اختلالات رفتاری در خانواده قرار می گیرد سلامت روانی والدین است. والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری نسبت به دیگر افراد جامعه با فشارهایی مواجهند که از نظر شدت و حدت متفاوتند. این والدین در سازگاری با فشارهای زندگی که تعیین کننده میزان سلامت روانی فرد می باشد، نسبت به افراد دیگر جامعه مشکلات بیشتری را پیش رو دارند (آرون رش[6] وهمکاران،2010). ادبیات تحقیق نیز بیانگر این است که حضور کودک مبتلا به اختلالات رفتاری در خانواده بر روی میزان سلامت روانی والدین تاثیر منفی دارد (پاکزاد،1380).

اولین شخصی که به‏ طور مستقیم با کودک ارتباط برقرار می‏کند مادر است. مادر وقتی با فرزند مشکل دار خود روبه‏رو می‏شود، به علت نگهداری دائمی و نیاز به فراهم‏ کردن شرایط ویژه رشد این کودکان و رویارویی با استرس‏هایی از جمله رفتارهای پرخاشگرانه، مشکلات رفتاری، قشقرق‏ و نداشتن مهارت مراقبت از خود، باعث تضعیف کارکرد طبیعی مادر می‏شود. به همین خاطر است که میانگین‏ اختلالات روانی در مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و به ویژه مادران‏ این کودکان بالاتر از مادران دارای کودک‏ عادی است. در مجموع‏ این شرایط می‏تواند سبب گوشه‏گیری و عدم علاقه به برقراری‏ رابطه با محیط و همچنین پایین آمدن عزت‏نفس و احساس خود کم‏بینی و بی‏ارزشی در مادر شود که پیامد عزت‏نفس پایین، بروز افسردگی در مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و به خطر افتادن‏ سلامت روانی آن‏ها است.استورا (1377) می‏گوید: چون جذابیت و هوش‏مندی کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری در حد چشم‏داشت والدین نیست، هشیارانه و یا ناهشیارانه دل‏بستگی والدین به کودک کاهش می‏یابد و حتی تمایل به طرد کودک را در آن‏ها ایجاد می‏کند. کودک مبتلا به اختلالات رفتاری ‏و والدین نه تنها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند بلکه سایر اعضای نظام خانواده‏ یعنی دیگر فرزندان را تحت تأثیر قرار می‏دهند. حضور این کودکان به اعتقاد مینوچین به سلامت و تعادل خانواده آسیب می‏رساند و خطر بروز عمل‏کرد نادرست خانواده و والدین را افزایش می‏دهد (باگاروزی،1387).

ترنبول و ترنبول‏[7] (1990) اظهار داشتند که ویژگی‏های خانواده (شکل و اندازه‏ی‏ خانواده، شمار و نوع بزرگ‏سالان و خردسالان، و ویژه‏گی‏های اقتصادی-اجتماعی مانند درآمد، سطح تحصیلات و موقعیت شغلی، پیشینه‏ی فرهنگی، سیستم اقتصادی، رسوم و ارزش‏های‏ فرهنگی) بر کودک مبتلا به اختلالات رفتاری تأثیر دارد، هم‏چنان که‏ ویژگی‏های کودک مبتلا به اختلالات رفتاری بر رفتار خانواده تأثیر می‏گذارد؛ پس این تأثیر دوجانبه است (میلانی فر،1386).

. مشکلات ارتباطی والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری

باتوجه به درگیر شدن بیش از حد والدین با کودک مبتلا به اختلال رفتاری ممکن است سایر افراد خانواده‏ دچار کمبود توجه و محبت‏ شوند و یا مسئولیت بیشتری برای‏ مراقبت از کودک مبتلا به اختلالات رفتاری برعهده‏ آنان گذاشته شود. به‏طور کلی‏ وجود فرزند مبتلا به اختلال رفتاری بر مسایلی‏ مانند روابط پدر و مادر با یکدیگر و سایر اعضای خانواده، نگرش والدین به زندگی، انتظارات آنان از سایر افراد خانواده، وضعیت اقتصادی، جایگاه اجتماعی و فرهنگی‏ خانواده، احساسات مذهبی یا غیر مذهبی آنان اثر می‏گذارد.برخی از مطالعات جنبه‏های‏ منفی داشتن یک کودک مبتلا به اختلال رفتاری‏ بر ارتباط والدین با سایر اعضای‏ خانواده را چنین ذکر می‏کنند (مارشال و هانت،1999): در این خانواده‏ها معمولا خواهران و برادران سالم به‏ فراموشی سپرده می‏شوند و مهمترین انتظاری که از آنان‏ می‏رود مراقبت از خواهر یا برادر مشکل دار خود است که این امر گاه‏ سبب ایجاد احساس خشم، گناه،  افسردگی، کابوسهای شبانه، پرخاشگری، مشکلات تحصیلی، بی‏اختیاری ادرار، ترس از مدرسه و مانند آن در آنان‏ می‏شود. بدیهی است که در نظام‏ بسته خانواده این مشکلات ثانویه‏ برای سایر فرزندان، فشارهای‏ روانی والدین را افزایش می‏دهد (مهرابی زاده، نجاریان و مسعودی،1380).

محدودیت در ارتباط های منطقی‏ و صحیح این‏گونه خانواده‏ها با دیگران به دلیل وجود احساساتی نظیر خجالت، گناه‏ و تمایل به پنهان کردن کودک‏ موجب می‏شود تا آنان از انسان های دیگر فاصله بگیرند و ارتباط خود را به حداقل‏ برسانند. بنابراین واماندن این گونه خانواده‏ها از جریان های‏ اجتماعی امری طبیعی است.نگرانی والدین از آینده کودک‏ کودک مبتلا به اختلال رفتاری (به علت اینکه نیاز به‏ احساس امنیت آنان را به مخاطره‏ می‏اندازد) ممکن است آنقدر شدت یابد که مانع از توجه‏ منطقی و اصولی به وضعیت فعلی‏ کودک و نیازهای او شود. این‏ نگرانی شدید معمولا نیروی‏ والدین را هدر می‏دهد و گاه‏ سبب می‏شود که آنان نتوانند وظایف ضروری و موردنیاز زندگی مشترک را برآورده‏ سازند. همچنین مشاهده‏ واکنش های منفی‏ دوستان، خویشاوندان و همسایگان توأم با تلاشی که هر یک از والدین برای متهم کردن‏ طرف مقابل انجام می‏دهد، می‏تواند روند عادی‏ خانواده را تحت‏تأثیر قرار دهد. این حالت براساس عوامل‏ مختلفی مانند خرد و سواد والدین، سطح اقتصادی، پایگاه‏ اجتماعی و زندگی مشترک‏ خانوادگی را تحت‏تأثیر قرار می‏دهد. اگر خانواده قبل از این‏ تجربه (ابتلای کودک‏ به اختلال رفتاری) مشکل های دیگری نیز داشته باشد، این مشکلات تشدید خواهد شد و سبب سست شدن‏ بنیاد و یکپارچگی خانواده‏ می‏شود و احتمال وقوع‏ بحرانهایی چون اختلافات شدید زناشویی، جدایی و طلاق‏ می‏رود (هالاهان و کافمن،2008).

. استرس والدینی در والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری

 همه والدین در ایفای نقش والدینی خود دچار استرس می شوند و چالش های زیادی را در رابطه با بزرگ کردن کودکشان تجربه می کنند، اما والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری استرس بیشتری را در این زمینه تحمل می کنند. احساس مسئولیت درباره کودک و رفتار هایش، نیاز فرزندان به توجه، زمان و منابع مالی می تواند حتی از توانایی های لایق ترین والدین هم فراتر رود (کوئین، 2009).  استرس والدینی از جمله مفاهیمی است که توجه بسیاری از نظریه پردازان را به خود جلب کرده و تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است. ماش و جانستون (1990) استرس والدینی را یک فرایند برهم کنش فعل و انفعالی می دانند که بر تعاملات هیجانی و رفتاری والد- کودک تاثیر می گذارد. راجر (1998) استرس والدینی را نتیجه ارزیابی خواسته های عینی محیط در ارتباط با نقش والدگری تعریف می کند. وبستر- استارتون (1990) نیز استرس والدینی را سطح بالای ناسازگاری عاطفی می داند که بر عواطف، رفتار والدین، تعاملات والد- کودک و ادراکات والدین از رفتار کودک تاثیر گذاشته و بر دشواری مراقبت و تربیت کودک به ویژه کودک مبتلا به اختلالات رفتاری، می افزاید(استورا، 1377).

علاوه بر تعاریف ذکر شده، الگو های مختلفی برای بررسی استرس والدینی و عوامل موثر بر آن پیشنهاد شده است. یکی از شناخته شده ترین این الگوها، الگوی آبیدین می باشد. این الگو که در سال 1976 ارائه شد، یک الگوی قدرتمند و عمومی برای استرس والدینی است (شکل 2-1). آبیدین استرس والدینی را حاصل اثر تعامل خصوصیات والدین مانند ( افسردگی[8]، احساس صلاحیت[9]، سلامت والدینی[10]، دلبستگی والدینی[11]، روابط با همسر[12]، محدودیت های نقش پذیری[13]، انزوای اجتماعی[14]) با خصوصیات کودک مانند (سازش پذیری[15]، پذیرنگی[16]، بیش فعالی/ بی توجهی[17]، فزون طلبی[18]، تقویت گری[19]، خلق[20]) می داند. او همچنین معتقد است که ویژگی های والد و کودک همراه با متغیر های موقعیتی بیرونی و عوامل استرس زای زندگی مانند (طلاق، مشکلات شغلی و ….) دلیل افزایش احتمال استرس والدینی است (استورا،1377).

مدل دیگری که برای توصیف استرس والدینی ارائه شده است، الگوی لازاروس[21]و فولکمن[22] می باشد. در این الگو بر نقش ارزیابی شناختی به عنوان محور فرایند مقابله ای تاکید می شود. از نظر لازاروس و فولکمن ارزیابی شناختی ای که والدین از وقایع استرس زا و توانایی مقابله ای خود دارند (بازخوردی که از وقایع و رفتار های کودک دریافت می کنند)، ادراک آن ها از توانایی خود برای مقابله کردن را تحت تاثیر قرار خواهد داد (لازاروس و فولکمن،1984). بر این اساس، والدینی که به توانایی خود برای مقابله و سازگاری با اختلالات رفتاری کودکشان اعتقاد دارند، استرس کمتری را تجربه می کنند.الگوی هاستینگز مدل دیگری است که برای توضیح و تبیین استرس والدینی ارائه شده است. در این مدل از مفاهیم موجود در الگوی سازگاری لازاروس و الگوی سازگاری دوگانه ABC-X استفاده شده است. از نظر هاستینگز ایجاد و ثبات استرس والدینی بخشی از رابطه حلقوی بین مشکلات رفتاری کودک و رفتار والدین می باشد (شکل 2-2). این مدل ماهیت چندگانه استرس را به خوبی نشان داده و مشکلات موجود در تعیین جهت رابطه بین استرس والدینی، رفتار والدین و مشکلات رفتاری کودک را به خوبی منعکس می کند (هاستینگز،2002).

مراقبت و نگهداری از کودکی که اختلالات رفتاری دارد، مشکلات روانی و هیجانی قابل ملاحظه ای را برای خانواده ها به وجود می آورد (هایجینز[23]، بیلی[24] و پیرس[25]، 2005). پژوهش های مختلف نشان می دهد که والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و ناتوانایی های جسمانی و شناختی در مقایسه با والدین کودکان عادی، استرس بالاتری را تجربه می کنند (ایستس و همکاران، 2009؛ بروبست، کلاپتون و هندریک،2009؛ بلاچر و مک اینتایر، 2006؛ پیسولا،2007؛ دابروسکا و پیسولا،2010؛ دیویس و کارتر، 2008؛ رودریگو، مورگان و گفکن،1990؛ شو، لانگ و چانگ،2000؛ وبستر، فیلر، وبستر و لاول، 2004؛ هاستینگز و همکاران، 2005). میزان استرس در مادران و پدران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری نیز تفاوت معناداری دارد. پژوهش های مختلف نشان می دهد که مادران استرس بیشتری را به نسبت پدران تجربه می کنند (دابروسکا و پیسولا، 2010؛ هرینگ[26] و همکاران، 2006). مادران مسئولیت بیشتری را در مراقبت از کودکان برعهده دارند، زمان زیادی را صرف برآورده کردن نیاز های کودک خود می کنند و نقش فعالانه ای در برنامه های آموزشی و درمانی کودکان دارند. بنابراین ممکن است به علت درگیری های بیش از حد در زمینه مراقبت از فرزندشان استرس بیش تری را تجربه کنند (دابروسکا و پیسولا، 2010).

افزایش میزان استرس در والدین و به خصوص مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری از منابع مختلفی سرچشمه می گیرد. در زیر به مهم ترین این منابع اشاره می شود:

. تشخیص اختلالات رفتاری در کودک

تشخیص اختلالات رفتاری، رخدادی است که همه اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. والدین این کودکان پس از آگاهی از اختلال فرزندشان، نگرانی های زیادی را تجربه می کنند (تیل[27]،1991). آوید[28]، گریفین[29]و براو[30] (2000) واکنش های والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و ناتوانایی های جسمانی و شناختی به تشخیص اختلال فرزندشان را بررسی کردند. نتایج مطالعه آن ها نشان داد که همه والدین احساس شوک، گیجی و نگرانی را پس از دریافت تشخیص تجربه کرده بودند.تشخیص اختلالات رفتاری در کودکان با تاثیراتی که بر والدین (ادراک منفی درباره توانایی های والدگری، احساس ناشایستگی و شکست، احساس گناه و عزت نفس پایین) می گذارد فشار های زیادی را بر والدین تحمیل می کند (هایجین و همکاران، 2005).

. مشکلات رفتاری و ارتباطی کودکان

یکی از منابع عمده استرس در والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری، مشکلات رفتاری و ارتباطی کودک است (ایستس و همکاران، 2009؛ تومانیک[31]، هریس[32] و هاوکینز[33]، 2004). پژوهش های مختلف نشان می دهد که والدین بالاترین میزان استرس را در ارتباط با مشکلات رفتاری کودک تجربه می کنند (کلر، استرلینگ- هانگ، 2004). از آنجا که مدیریت مشکلات رفتاری نیازمند سطح بالاتری از نظارت است، والدین ممکن است استرس و فشار های زیادی را متحمل شوند (کوئین، 2009).  گری[34] و هولدن[35] (1992) نشان دادند که رفتار های آسیب رسان و قشقرق سهم به سزایی بر افزایش استرس والدین دارد. علاوه بر مشکلات رفتاری، محدودیت های اجتماعی و ارتباطی کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری سهم عمده ای در استرس والدینی دارد. دیویس و کارتر (2008) نشان دادند که تاخیر در مهارت های اجتماعی یکی از مهم ترین عوامل افزایش استرس در والدین این کودکان است. بیتسیکا[36] (2004) نیز در بررسی استرس مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری نشان داد که تحریک پذیری، محدودیت در مهارت های ارتباطی، انزوای اجتماعی و محدودیت در مهارت های خودیاری، همبستگی بالایی با سطوح بالای استرس والدینی دارد. شدت مشکلات رفتاری و ارتباطی نیز با میزان استرس در والدین مرتبط است. هاستینگز و جانسون[37]  (2001) نشان دادند که والدین کودکانی که نقص و مشکلات شدید تری دارند، استرس بیش تری را تجربه می کنند. دورات[38]، بردین[39]، یازیگی[40] و مونی[41] (2005) نشان دادند مشکلات شدیدتر کودکان در بیان هیجانات و ارتباطات اجتماعی، تاثیر به سزایی بر افزایش  میزان استرس مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری دارد(آسبورن و رید، 2010).

. سن کودک

سن کودک نقش مهمی در میزان استرس والدینی دارد. از نظر جانسون و پاتوی[42] (2003) انتقال از دوره کودکی به نوجوانی برای بسیاری از والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری استرس برانگیز است. پژوهش های مختلف نشان می دهد که والدین نوجوانان مبتلا به اختلالات رفتاری استرس بیش تری را نسبت به والدین کودکان مبتلا به این اختلالات تجربه می کنند. فرسودگی روانی والدین به علت مراقبت های طولانی از کودک، تلاش کودک برای استقلال علی رغم نداشتن توانایی لازم، احساس افسردگی و انزوا به تبع آگاهی نوجوان از محدودیت های خود، خطرات بیش تر پرخاشگری به سبب افزایش نیروی جسمانی و قدرت بدنی و رشد آگاهی های جنسی موجب افزایش استرس والدین در دوره نوجوانی می شود (مارکوس[43] و اسچاپلر[44]، 1987؛ کروسما، 2007).

 

. مسائل مالی

کمبود منابع مالی در همه خانواده های کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری (صرف نظر از وضعیت اقتصادی- اجتماعی) دیده می شود. هزینه هایی مانند ارزیابی ها، برنامه های خانگی، سازگار کردن محیط خانه و درمان های متعدد می تواند منابع مالی خانواده را به شدت کاهش دهد. خانواده ای که پدر و مادر شاغل دارد، ممکن است تبدیل به خانواده ای با یک منبع درآمد شود، چون یک والد شغل خود را ترک می کند تا مراقب اصلی کودک شود. فکر و خیال هزینه های مراقبت از کودکان استرس زیادی را در والدین به وجود می آورد (کوئین، 2009).

2-3-7-5. واکنش جامعه

در حالی که والدین می توانند کاملا رفتارهای کودک مبتلا به اختلال رفتاری را در خانه بپذیرند، همین رفتار در جامعه ممکن است باعث افزایش چشمگیر استرس در آن ها شود. ممکن است مردم خیره شوند، نظر بدهند، رویداد های ناگوار و سوء رفتار هایی را که اتفاق می افتد، درک نکنند و یا والدین را مقصر رفتارهای کودک بدانند (بندریکس، 2006؛ کوئین، 1388). این نگاه ناشایست جامعه استرس زیادی را بر والدین تحمیل می کند و باعث کناره گیری آن ها از جامعه می شود (کاتلر[45] و کازلوف[46]، 1987؛ کروسما، 2007).

. انزوای والدین

کناره گیری از دوستان، خویشاوندان و جامعه در میان والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری متداول است. تمایل والدین به تنهایی و انزوا، ناشی از طرد جامعه و احساس شرمساری والدین نسبت به رفتارهای عجیب و غریب کودکان در مکان های عمومی است (کلر و استرلینگ- هانگ، 2004).

پژوهش های مختلف نشان می دهد که اغلب والدین پس از دریافت تشخیص اختلال، به دنبال کسب حمایت از جامعه و دوستان و اطرافیان می باشند. اما پس از مدت زمان کمی متوجه می شوند که جامعه و اکثر دوستان و اطرافیان شرایط آن ها را درک نمی کنند. همین امر موجب می شود که والدین از کمک گرفتن و حمایت از دوستان و اطرافیان صرف نظر کرده و از جامعه کناره گیری کنند (بوید[47]، 2002). این

انزوا ، دسترسی والدین را به حمایت های اجتماعی و هیجانی محدود می کند (رافعی، 1386).

. ناسازگاری در روابط زناشویی

والدین ممکن است به علت مراقبت و نگهداری از کودک مبتلا به اختلال رفتاری ، زمان کم تری را برای یکدیگر صرف کنند. این کم توجهی به روابط زناشویی عامل مهمی برای افزایش نارضایتی زناشویی در آن ها است (مارکیانو[48]، 2005). این نارضایتی زناشویی سهم به سزایی بر افزایش استرس والدینی دارد. بروبست و همکاران (2009) نشان دادند که بین استرس والدینی و سطح رضایت زناشویی همبستگی منفی وجود دارد. بر این اساس والدینی که استرس بیش تری را تجربه کرده بودند، رضایت زناشویی کم تری داشتند(رافعی، 1386).

. مشکلات خواهران و برادران

اغلب والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری زمان محدودی را صرف مراقبت از سایر فرزندان خود می کنند. بنابراین خواهران و برادران این کودکان حمایت کم تری را از والدین دریافت می کنند (لینهارت[49]، 1991؛ به نقل از کروسما، 2007). عدم توجه والدین به برآوردن نیاز های خواهران و برادران باعث می شود که والدین احساس شکست کنند. این امرخود بر میزان استرس والدین می افزاید (بکستر[50] و همکاران، 2000).علاوه بر این، مشکلات رفتاری کودک می تواند باعث افزایش اضطراب، عملکرد ضعیف اجتماعی، انزوا، محدودیت در روابط بین فردی، مشکلات رفتاری و احساس تنهایی در خواهران و برادران شود (هاستینگز، 2003). این مشکلات می تواند استرس و فشار های زیادی را بر والدین تحمیل کند (رافعی، 1386).

. سازگاری با استرس در والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری

اگرچه عوامل فوق الذکر، اکثر والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری را در معرض خطر بروز بالای استرس و مشکلات در سلامت روان قرار می دهد، اما بعضی از والدین مشکلات کم تری را تجربه می کنند (بنسون و کارلوف، 2009). پژوهش های مختلف نشان می دهد که داشتن کودک مبتلا به اختلال رفتاری می تواند اثرات مثبتی مثل افزایش رشد شخصی، بهبود روابط خانوادگی و افزایش صبر و همدردی داشته باشد (پاکنبام[51]، و سامیوز[52]، 2005؛ هاستینگز و تانت[53]، 2002). بنابراین والدین در برابر شرایط استرس زا (مثل داشتن کودک مبتلا به اختلال رفتاری) به گونه های متفاوت عمل می کنند. بعضی از آن ها ممکن است آشفتگی های زیادی را تجربه کنند و بعضی دیگر به خوبی خود را با این شرایط سازگار کنند (بنسون، 2010).

الگوهای مختلفی در زمینه فرایند سازگاری خانواده با شرایط استرس آمیز وجود دارد. لازاروس و فولکمن (1984) سازگاری را یک فرایند متداوم می دانند که تحت تاثیر ارزیابی های شناختی شخص قرار می گیرد. آن ها دو نوع فرایند ارزیابی شناختی را معرفی کردند: 1- اررزیابی اولیه، 2- ارزیابی ثانویه. ارزیابی اولیه برآورد شخص از درجه تهدید آمیز بودن محیط است در حالی که ارزیابی ثانویه شامل برآورد توانایی های شخص برای کنار آمدن با شرایط استرس زا است. بنابراین اگر افراد اطمینان داشته باشند که توانایی لازم برای کنار آمدن با شرایط استرس زا را دارند، کمتر دچار استرس می شوند. کاربرد این الگو در بحث الگو های استرس والدینی مورد بررسی قرار گرفته است.الگوی دیگری که مکمل الگوی لازاروس و فولکمن  بوده و سازگاری خانواده را بررسی کرده است، الگوی دوگانه ABC-X می باشد. این الگو متغیر های روانی، اجتماعی و خانوادگی را نیز دربر می گیرد (هاستینگز و جانسون،2000). بر اساس این مدل، سازگاری نتیجه تعامل شدت استرس، مهارت های سازگاری و حمایت های اجتماعی، انسجام خانواده، ارزیابی شرایط استرس زا و توانایی خانواده برای کنار آمدن با شرایط استرس زا است (مک کوبین[54] و پترسون[55]، 1983). این الگو برای بررسی فرایند سازگاری در خانواده هایی که کودک مبتلا به اختلال رفتاری دارند، به کار گرفته شده است (هاستینگز و جانسون،2000). پژوهش های مختلف در این زمینه نشان می دهد که ارزیابی والدین از توانایی های خود برای مدیریت مشکلات رفتاری کودکشان (خودکارآمدی والدینی) نقش به سزایی بر سازگاری خانواده دارد. بر این اساس والدینی که احساس خودکارآمدی بیش تری در تعامل با کودکشان داشته باشند، استرس کمتری را تجربه می کنند (کن[56] و کارتر[57]،2006).

. یافته های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع مورد بررسی

در زمینه تاثیرات شیوه های فرزندپروری والدین بر وضعیت روانشناختی و سلامت روانی کودکان چه در داخل و چه در خارج از کشور تحقیقات گسترده ای به طبع رسیده است. از میان تحقیقات داخلی می توان به پژوهشی اشاره کرد

 یافته های  پژوهشی در داخل کشور

در زمینه تاثیرات شیوه های فرزندپروری والدین بر وضعیت روانشناختی و سلامت روانی کودکان در داخل از کشور تحقیقات گسترده ای به طبع رسیده است. از میان تحقیقات داخلی می توان به پژوهشی اشاره کرد که در آن حیدری و همکاران (1388) نتیجه گرفتند که کودکانی که با سبک مستبدانه با آن ها رفتارشده است به علت توقع بالای والدین بیشتر به خود ناتوان سازی روی می آورند تا توجیهی برای عدم رسیدن به سطوح توقع والدین خود داشته باشند.

سید موسوی و همکاران (1387) در پژوهشی اشاره کردند که فرزندان تربیت شده به شیوه سهل گیرانه رفتار های بیشتری از نشانگان برونی سازی شده (رفتارهای پرخاشگرانه و قانون شکنی) نشان می دهند.

صدرالسادات (1386) در پژوهشی رابطه بینشیوه‎های فرزندپروری و کارکرد خانواده در خانواده‏های کودکان دارای اختلالاترفتاری، خانواده‏های کودکان بد سرپرست و خانواده‏های کودکان عادی را مورد مقایسه قرارداد. نتایج این پژوهش حاکی از این بود که کارکرد خانواده‏های کودکان دارایاختلالات رفتاری و کودکان بد سرپرست از کارکرد خانواده‏های کودکان عادی به طور معناداری ضعیف‎تر است. کارکرد پایین خانواده در گروه بد سرپرست و دارایاختلالات رفتاری فقط با شیوه فرزندپروری مستبدانه رابطه مثبت معنادارو در گروه عادی با شیوه های فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه رابطه مثبت معنا دارو با شیوه فرزند پروری مقتدرانه رابطه منفی معنا دار داشت. خانواده‏های کودکان بد سرپرست بیشتر از شیوه‏های فرزند پروریسهل‏گیرانه و مستبدانه و کمتر از شیوه فرزندپروری مقتدرانه استفاده می‎کنند.

مومنی و امیری(1386)در پژوهشی دیگر مشخص نمودند در فرزندان والدینی که از سبک مقتدرانه استفاده می کنند نشانه ای از اختلالات تغذیه ای نیستو نمرات کمتری در مقیاس سنجش بی اشتهایی روانی

دارند(مومنی و امیری،1386).

اسلمی (1385) در پژوهشی به بررسی ارتباط بین شیوه های فرزند پروری والدین و خلاقیت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخت.نتایج حاکی از این بود که بین شیوه های فرزند پروری سهل گیر و استبدادی هم در پدر وهم در مادر با عوامل خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، همبستگی معنادار وجود دارد. بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه پدر با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود داشت.بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه مادر با هیچکدام از عوامل خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود نداشت.

رمضانی (1385) به مقایسه شیوه های فرزندپروری مادران کودکان دارایاختلالات افسردگی، اضطرابی و وسواس فکری و عملی با مادران کودکان عادی پرداخت.نتایج نشان داد که بین مادران کودکان دارای اختلالات افسردگی، اضطرابی و وسواس فکری و عملی با مادران کودکان عادی در شیوه های فرزندپروری قاطع و اطمینان بخش و مستبدانه تفاوت وجود دارد. همچنین مادران کودکان دارایاختلالات افسردگی، اضطرابی و وسواس فکری و عملی بیشتر از مادران کودکان عادی ازشیوه فرزندپروری مستبدانه در تربیت فرزندان خود استفاده می کنند، در حالی که مادرانکودکان عادی در مقایسه با مادران کودکان دارای اختلال های افسردگی بیشتر از شیوه قاطع و اطمینان بخش در تربیت فرزندان خود استفاده می کنند، اما میزان گرایش آنان بهاستفاده از این شیوه (قاطع و اطمینان بخش) تفاوتی با مادران کودکان دارای اختلالهای اضطرابی و وسواس فکری و عملی ندارد.

در پژوهشی دیگر زارع پور (1384) به بررسیرابطه شیوه های فرزندپروری و سلامت روانی والدین با پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع راهنمایی و متوسطه شهرستان اهواز پرداخت. نتایج به دست آمده، بین سن اعمال شیوه هایفرزندپروری والدین و پرخاشگری دانش آموزان شاهد، رابطه ای معنادار نشان داد وحاکی از آن بود که هم بین سلامت روانی والدین با پرخاشگری و هم بین سن اعمال شیوه فرزندپروری و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجوددارد.

یافته های پژوهشی در خارج از کشور

هایکرفت و بلیست (2010) در پژوهششان دریافتند که به طور کلی اختلالات خوردن ارتباط معکوسی با شیوه فرزندپروری مقتدرانه والدین دارد. همچنین فرزندان تربیت شده به شیوه سهل گیرانه نشانه هایی از اختلالات تغذیه ای دارند.

اندر و گولای (2009) در نتایج پژوهشی به دست آمده از بررسی کودکان پیش دبستانی و دبستانی گزارش کردند که فرزندان تربیت شده به شیوه سهل گیرانه اغلب خودخواه می شوند، به احساس ها و تفکرات دیگری جز احساس و تفکرات خود علاقه ای نشان نمی دهند،خود کنترلی کافی ندارند، اعتماد به نفس کمی دارند و ممکن است مهارت های اجتماعی پایینی داشته باشند

راتر (2009) نیز دریافت که تجارب تلخ زندگی خانوادگی در دوران کودکی موجب به وجود آمدن مشکلات رفتاری بعدی چون جدایی در ازدواج و بزهکاری می گردد.

بالدوین (2008) طی پژوهشی نتیجه گرفت که نگرش های پذیرنده و دموکراتیک والدین امکان رشد را به حداکثر می رساند. فرزندان چنین والدینی رشد ذهنی، ابتکار و امنیت عاطفی فزاینده ای را نشان می دهند، در مقابل فرزندان والدین طرد کننده و سلطه جو افرادی متزلزل، سرکش، پرخاشگر و ستیزه جو هستند.

وست و فارنیگتون (2007) دریافتند که کودکانی که مورد بی رحمی واقع شده اند، والدین آن ها سهل انگار و غفلت کننده بوده اند، انضباط خشن و ناپایدار اعمال کرده اند و یا فاقد تعامل کافی با کودکان خود بوده اند، بیشتر به اختلالات رفتاری و بزهکاری متبلا شده اند.

ویری و منشار(2006) نتیجه گرفتند کهکودکان پرورش یافته به شیوه سهل گیرانه مهارت های اجتماعی ضعیف و حرمت خود پایینی دارند و اغلب خودخواه، وابسته، بی مسؤلیت، لوس، بی ادب،

بی توجه به نیازهای دیگران و ضداجتماعی هستند .

بارتلت (2005) در پژوهشی نتیجه گرفت فرزندان والدین مستبد از مهارت های اجتماعی کمتری برخوردارند، ظرفیت مهارت های ارتباطی را ندارند و ممکن است اعتماد به نفس پایینی داشته باشند.

ویری(2004) در یافته های پژوهشش دریافت کهشیوه فرزندپروریسهل گیرانه با پرخاشگری اجتماعی همبستگی دارد و سازگاری در این فرزندان ضعیف است. در میان نوجوانان پسر عرب این روش با حرمت خود پایین، اضطراب، افسردگی و اختلالات رفتاری رابطه داشته است.

سیندر و همکاران (2003)دریافتند کودکانی که والدین مستبد دارند، مشکلات سایکوسوماتیک بیشتری دارند، از اضطراب رنج می برند، ناشادمان و سخت گیرند و زمانی که خشمگین می شوند از خشونت فیزیکی استفاده می کنند.

استینبرگ(2001) طی پژوهشی نتیجه گرفت که فرزندان والدین مستبد مستعد بدرفتاری هستند و ممکن است احساس کنند که هرچیزی دست یافتنی است.

استنبرگ و همکاران (1994) گزارش کردند که شیوه فرزندپروریسهل گیرانه والدین ارتباط زیادی با بزهکاری فرزند دارد .

[1]  Pate

[2]  Benedicate

[3]  Shaw & Bell

[4] Haffman

[5]  Kohen

[6] Aaron Resch

[7] Turnboll & Turnboll

[8]. Depression

[9]. Sense of competence

[10]. Parental health

[11][11]. Parental attachment

[12]. Raelationship with spouse

[13]. Restrictions of role

[14]. Social isolation

[15]. Adaptability

[16]. Acceptability

[17]. Hyperactivity/Distractibility

[18]. Demandingness

[19]. Child reinforces the parent

[20]. Mood

[21] Lazarus

[22] Folkman

[23]. Higgins

[24]. Baily

[25]. Pearce

[26]. Herring

[27]. Teel

[28]. Avid

[29]. Griffin

[30]. Brough

[31]. Tomanik

[32]. Hariss

[33]. Hawkins

[34]. Gary

[35]. Holden

[36]. Bitsika

[37]. Johnson

[38]. Durate

[39]. Bordin

[40]. Yazigi

[41]. Mooney

[42]. Potway

[43]. Marcus

[44]. Schaopler

[45]. Cutler

[46]. Kozloff

[47]. Boyd

[48]. Marciano

[49]. Lainhart

[50]. Baxter

[51]. Pakenbam

[52]. Somios

[53]. Taunt

[54]. McCubbin

[55]. Patterson

[56]. Kuhn