نارساخوانی و اشتباهات عادی در سطح خوندن

آگوست 11, 2018 Off By 92
پایان نامه  

به دلیل از دست دادن مرزها دقیق مشکل در مورد نارساخوانی، ارقام متقاوتی رو درباره این مشکل ارائه داده­ان (دویل، 1996؛ به نقل از دادستان، 1379).

تحقیقات نشون داده­ان که نارساخوانی در همه گروه­های کودکان، جدا از جنس و گروه  اجتماعی، طراز عقلی، محل سکونت و ناحیه جغرافیایی و … بروز می­کنه. در بین همه تخمین­هایی که واسه این مشکل ارائه شده­ان بیشتر مؤلفان رقم 4 درصد رو قبول کرده­ان اما در بعضی از کشورها که از قوانین دشوارتری به کار گیری کرده­ان این زیادی کمتره و می­­­تون زیادی مشکل خوندن رو به تنهایی یا توأم با مشکل حساب کردن یا نوشتن در حدود چار پنجم مجموعه مشکل­های یادگیری تخمین زد (DSM IV) طوری که تقریباً 80 درصد افراد دارای مشکل یادگیری در خوندن مشکل دارن (لرنر، 1997). اما از اونجا که به نظر نمی­رسد نارساخوانی با هوش وابسته باشه پس 4 درصد تیزهوشان، افراد دارای هوش متوسط و پایین به این مشکل گرفتار هستن.

در مورد رابطه زیادی نارساخوانی با جنس باید گفت که برخلاف وجود این مشکل در هر دوجنس زیادی اون در پسران تقریباً 4 برابر دخترونه. یعنی، 60 درصد تا 80 درصد آزمودنی­هایی که در چهارچوب تشخیص مشکل خوندن قرار می­گیرند. از پسران تشکیل شده.

تحقیقات نشون داده­ان که اگه از یه روش تشخیصی منظم و قوانین دقیق به جای روش­های عادی بر اساس علایم آموزشگاهی به کار گیری شه زیادی مشکل خوندن در پسران و دختران به یه اندازه س (DSMIV).

اشتباهها در سطح خوندن

 • شکست فرد در خوندن کلمه­های جدا از هم، با سرعت، دقت و خودکاری، هسته اصلی نارساخوانی رو تشکیل می­بده.
 • اشتباههای دیداری بین حروفی که از دید شکلی نزدیک به هم­ان (ح خ ج چ).
 • اشتباههای شنیداری به ویژه بین صوت­های مجاور (ب، پ یا ف، و).
 • حذف حروف صامت (مرسه به جای مدرسه).
 • حذف بعضی هجاها
 • برعکس کردن و جابجا کردن حروف و هجاها تو یه کلمه.
 • اضافه کردن حروف صامت.
 • نبود تفاوت راست- چپ (زور به جای روز).
 •   در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

   

 • شروع خوندن طبق انتخاب تصادفی یه حرف: خیابون به جای خندان.
 • ضرب آهنگ خوندن: دودل و مقطعه. به نشونه گذاری توجه نمی­کنه و بعضی وقتا متن رو با لحن خاصی می­خواند که با مهنای اون مطابقت نداره.
 • معنی متن رو نمی­فهمد.
 • مفاهیم زمان و تاریخ: در یادگیری تعیین زمان و یادآوری پشت سر هم درست روزای هفته مشکل دارن.

لوت و همکاران (1989) در مطالعه با عنوان مشکل نارساخوانی می­تونه درمان شه؟ 178 کودک دارای مشکل خوندن رو در سه گروه درمانی مهارت­های کدگذاری و بازشناسی لغات، گروه زیان شفاهی و نوشتاری، گروه مهارتهای اساسی کلاسی و گروه کنترل جایگزرین کردن. یافته های مقایسه پیش آزمون-پس­آزمون گروه­ها نشون داد که دو گروه آموزش مهارت­های کد گذاری و بازشناسی لغات و آموزش زیان شفاهی و نوشتاری اثر معنادارتری بر بهتر شدن مشکل خوندن داشتن. دهقانی، امیری و مولوی (1386) در تحقیقی به مقایسه تاثیر آموزش اسنادی و آموزش راهبردهای فراشناختی- اسنادی بر درک مطلب علم­آموزان نارساخوان دختر پرداختن یافته های این مطالعه نشون داد که هر دو روش آموزشی بر بهتر شدن درک مطلب علم­آموزان نارساخوان دختر مؤثر بوده. لاروسو و همکاران (2005) در مطالعه­ای با عنوان اثر درمان محرک نما در تغییر توجه دیداری- فضایی 12 نفر کودک نارساخوان که به مدت 4 ماه تحت درمان محرک نمای واژگان به شکل باکر بودن نتیجه گرفتن که این روش درمان اثر معناداری در بهبود دقت خوندن این کودکان داشته.

[1]. Lovett

[2]. Lorusso

[3]. Tachistoscopic