موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران- قسمت ۲

شاید کسی تصور نمی‌کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده و جامعه نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند. به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاهها وارد ادبیات بازاریابی شد(دعایی،۱۳۸۸،ص۵۰)
این روزها چنین به نظر می‌رسد که هر محصولی علت اجتماعی خاصی دارد. در حال حاضر بازاریابی براساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین ‌ فعالیتهای شرکتها شده است. از نخستین سالهای دهه ۸۰ بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی شهرت زیادی یافته است (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۹۹۹،ص۶۵). یکی از حیطه‌های بازرگانی که در مسائل محیطی بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است.
می‌توان اظهار داشت که شرکتها از طریق بازاریابی سبز یک مزیت رقابتی را در مقابل شرکتهای غیر مسئول به دست می‌آورند. نمونه‌های فراوانی از شرکتهایی وجود دارند که تلاش می‌کنند تا در مقابل محیط بیشتر مسئولیت‌پذیر باشند تا بتوانند بهتر نیازهای مصرف کنندگان را ارضا کنند. از آن جمله شرکتها می توان به شرکتهای بیمه ای اشاره نمود که فعالیتهایی را در این زمینه در فهرست کارهای خود دارند. شرکتهای بیمه ای برای بوجود آوردن مزیت رقابتی نیاز دارند برای سازمان خود به تدوین استراتژی روی بیاورند. بدیهی است اجرا و پیاده سازی استراتژی گام بعدی تدوین و برنامه ریزی آن میباشد که اگر با مشارکت کارکنان و نیز مدیریت اثر بخش تغییر همراه نباشد، باعث میشود که استراتژیهای تدوین شده نا کارآمد باقی بمانند.
در این عرصه رقابت شرکتهای بیمه می توانند با استفاده از رویکردهای سبز، محصولات سبز و یا فرایندهای سبز در بازاریابی خود به پیشرفتهای خوبی در زمینه کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبا دست یابند.
ضرورت و اهمیت پژوهش
در بازاریابی امروز، هزینه از دست دادن یک مشتری برابر است با از دست دادن منافع‏ خدماتی که آن مشتری در طول عمر به آن نیاز دارد. بنا بر این نکته حایز اهمیت بر طرف کردن نیازهای روز مشتری از طریق ارائه این خدمات است، بیمه هم از این قاعده مستثنا نیست. بیمه‏ها را می‏توان جزو شریان‏های حیاتی اقتصادی هر کشور دانست. تلاش‏ موسسات بیمه، در سطح جهان در جهت افزایش کارایی است. بنا براین یکی از اهداف‏ مدیریت افزایش منابع بیمه است و این مهم را می‏توان از مسئولیت‏های مدیریت‏ بازاریابی بیمه دانست. وظیفه مدیریت بازاریابی بیمه عبارت است از آموزش پرسنل‏ فروش و بازاریابی، انجام تحقیقات، برنامه‏ریزی، طراحی و پیشنهاد و ارائه خدمات‏ جدید و تدوین استراتژی. هدف عمده مدیریت بازاریابی بیمه، جذب مشتری جدید و حفظ مشتریان قبلی و ایجاد آگاهی در زمینه نتایج بیمه است.
بازاریابی سبز اکنون فراتر از یک پارادایم و نگرش ویژه، مزیت رقابتی برای شرکتها، سازمانها، و مؤسسات
می آفریند. بازاریابی سبز در تلاش و کوشش برای نجات سازمانها و شرکتها از انحلال است. یک محدودیت نیست بلکه، راهنمای مؤثری است برای ارتقا و پیشبرد کارها. شرکتها می توانند برای تعیین میزان پیشروی خود در بازاریابی سبز، اقدامات خود را منصفانه ارزیابی کنند و نمره دهند. باوجود این، مشتریان، شهروندان خوب، و مصرف کنندگانند که می توانند بیش و پیش از ما، کارنامه ای برای ما صادر کنند(امینی،۱۳۷۹).
می‌توان گفت رویکرد بازاریابی سبز فقط بر ارضا کردن نیازهای مشتری تمرکز نمی‌کند. بلکه طبق این رویکرد نیازهای مشتریان باید به شیوه‌ای برآورده شود که برای جامعه به عنوان یک کل نیز سودمند باشد. اصول مختلفی برای ایجاد مزیت رقابتی و رفتن به سوی سبز شدن وجود دارد که در بردارنده فرصتهای زیر است.
اولاً: سبز بودن فرایند تولید اغلب به این منجر می‌شود که کارایی منابع بهبود یابد، بنابراین باعث کاهش هزینه در ساختار شرکت می‌شود و موضع رقابتی شرکت را نسبت به رقبا بهبود می‌بخشد.
ثانیاً: سبز بودن فعالیتهای بازاریابی، شرکت را قادر می‌سازد که از طریق ارائه محصولات جدید در بازارهای جدید یا ارائه مزیتهای اضافی برای محصولات جاری، خود را از رقبا برجسته‌تر جلوه دهد. این امر باعث خواهد شد که ارزش شرکت برای مشتریان افزایش یابد و وفاداری مشتری را افزایش داده و در نهایت سودآوری افزایش خواهد یافت. شرکتها در پی نتایج کوتاه مدت هستند و ممکن است تعهد کمتری نسبت به لزوم فرایندهای سازمانی در راستای تغییرات اساسی داشته باشند. بنابراین، ممکن است تمایل کمتری نسبت به استقبال از رویکرد استراتژیک بازاریابی سبز داشته باشند. (استوارت و سالمون،۱۹۹۷).
پس می‌توان گفت در بازاریابی سبز قبل از آنکه نتایج مهمی حاصل شود، لازمه آن، صرف زمان، تعهد و منابع است. شناخت موانعی که ممکن است این الزامات را با مشکل روبرو سازد جزو ضرورتهای این تحقیق به شمار می رود.
چارچوب مفهومی پژوهش
برای موفقیت یک صنعت می بایست از سه منظر اصلی، عوامل را بررسی نمود تا بتوان با دقت بالاتری به عوامل کلیدی موفقیت یک صنعت دست یافت. این سه منظر که بر گرفته از مدل ۳C استراتژیست مشهور ژاپنی،Kenichi Ohmae می باشد عبارتند از :
مشتری برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

“>[۱]: بدون شک موفقیت هر سازمان، بیش از آنکه در گرو رضایت سهامداران آن باشد در نتیجه رضایت مشتریان بدست می آید، پس اولین و مهمترین منظر، بحث شناخت مشتری، شناخت نیاز مشتری و عوامل موثر در افزایش رضایت مشتری می باشد.
سازمان[۲]: برای باقی ماندن در جرگه رقابت صنعت، سازمان می بایست قادر باشد تا نقاط قوت اصلی و عوامل برتری خود را شناسایی نماید تا بتواند از طریق تمرکز بر روی نقاط قوت اصلی و کلیدی خود بقای خود را تضمین نماید).در این منظر، تمرکز بیشتر بر روی منابع خود سازمان می باشد.
رقابت[۳]: در این بخش، تمرکز بر روی رقبا و شرایط فعلی رقابت در صنعت می باشد، می بایست مواردی را که عوامل اصلی پیروزی یا شکست در رقابت می باشند را شناسایی نمود تا بتوان با تقویت آنها بر رقبا غلبه نمود.
سازمان
رقابت
شکل۱-۱:مدل C3 اوهما
مشتری
پرسش پژوهش
موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران چیست؟
فرضیه های پژوهش
در این پژوهش به دنبال اثبات فرضیات ذیل می باشیم.
H0: شرکتهای بیمه ای رویکردهای بازاریابی سبز در ارایه خدمات خود را اجرا می کنند
H1: شرکتهای بیمه ای نیازی به استفاده از رویکردهای سبز در بازاریابی خدمات و محصولات خود احساس نمی کنند.
H2: مشتریان بیمه در ایران اهمیتی به وجود بازاریابی سبز در ارایه خدمات شرکتها جهت انتخاب آنها نمی دهند.
:H3رویکردهای سبز در ارایه محصولات جدید و خدمات شرکتهای بیمه ای در استراتژیهای شرکتهای بیمه ای وجود ندارد.
هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار
اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:
هدف خاصهدف خاص این تحقیق عبارت است از:
بررسی و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران
هدف عام: هدف عام تحقیق عبارت است از:
ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و استفاده از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن
قلمرو پژوهش
قلمرو این تحقیق دربرگیرنده شرکتهای بیمه ای حاضر درصنعت بیمه ایران می باشند که جهت انجام تحقیق مدیران و کارشناسان ارشد آن مورد تحقیق قرار گرفته اند.

مدیر سایت

Next Post

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران- قسمت ۹

ج اکتبر 16 , 2020
مفاهیم نوین کسب و کار توسعه بازار تعیین یک نمونه ۱-بازارها و شرکتهای عام ایده های هوشمندانه گروه مارکهای تجاری شرکای معتبر ۲-مارکها و دارایی های اجتماعی چالش های مصرف گرایی تغییر کاربرد بازاریابی برای سود آری ۳-تولیدات شخصی و عادات حمایت از شکل دهی به فرهنگ نوآوری تسهیم مسئولیت […]