موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران- قسمت ۱۵

در مقابل ، روابط طبقه بندی ها مشخص کرد صاحبان منافع در اصطلاح متخصص های سازمان ها هستند . فریمن( ۱۹۸۴) مدعی بود صاحبان منافع پویا هستند ، در هر زمان تغییر می یابند و وابسته به موضوعات استراتژیک تخصصی هستند .
تحقیقات گذشته نشان می دهد میزان درک و توجه یک شرکت از خواسته های محیطی صاحبان منافع با استراتژی های فعال زیست محیطی در ارتباط است . از این رو ، شرکت ها به استراتژی های فعال زیست محیطی به دلیل فشاری که از سوی صاحبان منافع وارد می شود عمل می نمایند(کامینو،۲۰۰۷).
رهبری و مسئولیت صاحبان منافع باید نقش های قابل توجهی در موفقیت خصوصیات سبز ، در هدف های رایج (مانند کاهش انرژی مصرفی و آلودگی ایجاد شده از فعالیت های تولید) بازی کند(لام ،۲۰۰۹).
۱۷-۲- چالش های بازاریابی سبز
بازاریابی سبز مواجه شدن با چالش های مخصوص تعیین شده بوسیله متغیرهای تقاضا، درک نیازهای مشتریان مخالف و هزینه های بالا است (گوران و رانچهود ,۲۰۰۵). فاصله بین طرز تلقی محیطی و رفتار خرید سبز یک چالش مهم در بازارهای محصولات سبز است(جوپتاو اردن ،۲۰۰۹).
پیاته و کرین( ۲۰۰۵) پنج عامل فعالیت بازاریابی را که منجر به شکست بازاریابی سبز در یک دوره زمانی می شود را شناسایی کردند که شامل :
–  چرخه سبز : داشتن یک نگرش واکنشی بوسیله استفاده روابط عمومی برای تکذیب یا بی اعتباری یا انتقاد عمومی از فعالیت های سبز شرکت
–  فروش سبز : داشتن یک نگرش فرصت طلبانه با اضافه کردن برخی ادعاهای سبز برای محصولات موجود با تمایل به فروش بالاتر
–  محصول سبز : علاقه مندی مناسب به اینکه سبز سازی منجر به ذخیره هزینه می شود(سود کوتاه مدت یک هدف کلیدی برای اکثر شرکت ها و مدیران بازاریابی است).
–  بازاریابی کارگشا : توسعه نوآوری محصولات سبز برای بازار بدون درک واقعی درباره تقاضای واقعی مشتریان
–  بازاریابی مقبول : استفاده از نمونه مقبول با کاربرد یا انتظار تدوین قانون محیطی نسبت به یک فرصت برای ترفیع گواهینامه های سبز شرکت بدون نوآوری(لی[۵۱]،۲۰۰۸ , /پیاته و کرین،۲۰۰۵).
۱۸-۲- مزیت های بازاریابی سبز
فرصت کلیدی که از بکارگیری بازاریابی سبز به وجود می آید یک میدان بازی جدید با رقبای اندک است . در سبز شدن ، یک شرکت می تواند چندین امتیاز از جمله بهبود منابع کارا ، پایین آوردن هزینه های ساختاری شرکت و بهبود موقعیت رقابتی را داشته باشد(پولونسکی و روزنبرگ ،۲۰۰۱).
رفتن به سمت سبز شدن مزیت های زیر را در بر دارد :
–  باعث بهبود کارایی منابع می شود ، بنابراین باعث کاهش هزینه در ساختار شرکت می شود و موضع رقابتی شرکت را نسبت به رقبا بهبود می بخشد .
–  سبز بودن شرکت را قادر می سازد که از طریق ارائه محصولات جدید در بازارهای جدید یا ارائه مزیت های اضافی برای محصولات جاری ، خود را از رقبا برجسته تر جلوه دهد. این امر باعث خواهد شد که ارزش شرکت برای مشتریان افزایش یابد و وفاداری مشتری را افزایش داده و در نهایت سودآوری افزایش خواهد یافت .
۱۹-۲- پیامدهای هزینه یا سود
دلیل آخری که هرشرکتی را به سبز شدن مجبور می‌کند، هزینه مرتبط با دفع زائدات یا کاهش‌ها در کاربرد ماده است که شرکت‌ها را مجبور به اصلاح رفتار خود می‌کند. گاهی اوقات اصلاح فرایند تولید می‌تواند دربردارنده سرمایه‌گذاری‌ها باشد اما در طولانی‌مدت منجر به صرفه‌جویی در پول می‌شود. به عنوان مثال، هزینه‌ی نصب انرژی خورشیدی یک سرمایه‌گذاری در صرفه‌جویی‌های انرژی آینده می‌باشد.
علاوه بر این، برطبق نظر میلر اجراسازی روش‌های بازاریابی پایدار برای کاهش هزینه مناسب و همچنین برای مدیریت رابطه مشتری و بازگشت سرمایه مناسب است. پاتی و کرین همچنین ادعا کردند که شرکت‌ها می‌توانند در مورد بازاریابی در زمانی که شامل صرفه‌جویی کوتاه مدت است، مشتاق باشند. پولنسکی اضافه کرده است که شرکت‌ها هنگام تلاش برای بحداقل‌رسانی زائدات، اغلب مجبور به آزمایش مجدد فرایندهای تولید می‌شوند و این امر اغلب منجر به فرایندهای موثرتر و اغلب کاهش زائدات و مواد خام می‌شود. یک شرکت همچنین تلاش می‌کند تا کاربرد یا بازار دیگری برای مواد زائد خود یابد. در پایان شرکت می‌تواند صنایع جدیدی در دو روش بیابد:
۱) شرکت یک تکنولوژی کاهش زائدات را طرح می‌کند و آن را به شرکت‌های دیگر می‌فروشد.
۲) صنعت بازیابی یا حذف زائدات توسعه می‌یابد.
۲۰-۲- روشهای علاقمند کردن افراد به بازاریابی سبز
به نظر نقش بالقوه و هدف اصلی بازاریابی این است که افراد بیشتری را علاقمند به تغییر روش زندگی به سمت سبز نماید.این کار را به چند طریق می توان انجام داد:(جان گرنت،۲۰۰۵،ص۵۹)
آموزش :هرچه آگاهی مردم دراین مورد بیشتر شود بیشتر تمایل پیدا می کنند که کاری انجام دهند.
روش سبز زیستن را در زندگی سبز پیدا کنید
فرهنگ سبز را به طبقات پائین تر از متوسط اشاعه دهید (تقریبا ۶۰درصد جمعیت که خود را جزو طبقه کارگر می دانند).
فرهنگ سازی :انتخابهای سبزی که به نظر عجیب و غریب می رسند را از نظر فرهنگی جالب توجه کنید و عادات مخرب فعلی را فاقد جاذبه و ناخوشایند سازید (مثل سفرهای هوایی بیش از اندازه).
قابلیت پایداری و استفاده مجدد تنها یک حرکت اصلاحی داخلی نیست. این حرکت پلی را میان سبز و بازار

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

یابی ایجاد کرده که روی وب سایتهای دولتی انگلستان به این ترتیب تشریح شده است:
“حصول اطمینان از زندگی با کیفیت بهتر برای همه هم در حال و هم برای نسلهای بعدی دستیابی به چهار هدف زیر در انگلستان و بقیه جهان به صورت یکپارچه :
-پیشرفت اجتماعی در جهت شناخت نیازهای همگانی
-حفاظت موثر از محیط زیست
-مصرف محتاطانه منابع طبیعی
-حفظ سطوح بالا و قابل اعتماد رشد اقتصادی و اشتغال.
مفهوم واقعی عضویت در فعالیتهای پایداری این است که تصمیم گیریها فقط مبنای اقتصادی نداشته باشند و عوامل اجتماعی و تاثیر این فعالیتها در محیط زیست هم در آن منظور شود.
۱-نتایج اقتصادی
۲-نتایج زیست محیطی
۳- نتایج اجتماعی

مدیر سایت

Next Post

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران- قسمت ۲۲

ج اکتبر 16 , 2020
جدول۲-۳: پراکندگی متغیرها متغیر H1 H2 H3 واریانس ۰٫۴۱۲ ۰٫۱۸۶ ۰٫۳۶۳ چون هر چه واریانس عدد بزرگتری باشد مقدار نمونه در جدول ککران بیشتر بدست میآید، لذا برای بالا رفتن اعتبار تحقیق با جایگذاری بیشترین واریانس یعنی عدد ۰٫ ۴۱۲ تعداد نمونه بصورت زیر بدست می آید. جدول مورگان تعداد نمونه […]