منابع تحقیق حقوق درباره بازار اوراق بهادار

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

انتشارآنها، هماهنگی های شبکه بانکی کشورراتصویب کند.

ضوابط اجرائی دادوستدالکترونیکی ونحوه برخوردبامتخلفین وایمنی معاملات باپیشنهاددولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدرسید.
گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه
ماده 15 این قانون مقرر می دارد:
الف: شورای بورس مکلف است، اقدامهای ذیل را در طول سالهای برنامه چهارم به عمل آورد:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گسترش جغرافیایی بورس از طریق راهکارهای مناسب از جمله راه‌اندازی تالارهای منطقه‌ای، استانی، ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی

ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا)
ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس
برقراری ارتباط با بورسهای منطقه‌ای و جهانی به منظور مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار
ب: شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار، در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی آن اقدام نماید.
ج: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف‌اند، با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی لازم, امکان سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین‌المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
آیین نامه ماده 15 این قانون:

گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار
بند 8 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مقرر می دارد:
بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می‌گیرد.
ماده 28 همین قانون مقرر داشته است:
تأسیس “بورس”ها، “بازارهای خارج از بورس”و”نهادهای مالی” موضوع این قانون منوط به ثبت نزد” سازمان” است و فعالیت آن‌ها تحت نظارت “سازمان” انجام می‌شود.

مبحث سوم – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس

گفتار اول: تعلیق پذیرش
مادۀ (38) در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر، مطابق مادۀ 58 این دستورالعمل، فرابورس می‌تواند پذیرش اوراق بهادار مربوطه را حداکثر برای مدت سی روز به حال تعلیق درآورد. تعلیق اوراق بهادار پذیرفته شده برای مدتی بیش از سی روز منوط به موافقت هیئت پذیرش خواهد بود. در هر صورت مدت تعلیق موضوع این ماده بیش از 3 ماه نخواهد بود.

مادۀ (39) سازمان می‌تواند در صورت عدم ایفای وظایف ناشر مطابق مادۀ 58 این دستورالعمل، دستور تعلیق پذیرش اوراق بهادار پذیرفته شده را به فرابورس صادر نماید. تشخیص مدت تعلیق موضوع این ماده با سازمان خواهد بود.

مادۀ (40) رفع تعلیق پذیرش اوراق بهادار حسب مورد، منوط به رفع دلایل اعلام شده توسط سازمان، هیئت پذیرش یا فرابورس می‌باشد.
تبصرۀ (1): در موارد تداوم تعلیق پذیرش حسب نظر هیئت پذیرش، موضوع مادۀ 38 این دستورالعمل، چنانچه دلایل اعلام