ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای وابستگی به ماده

آگوست 17, 2018 Off By 92
پایان نامه  

یک الگوی غیر انطباقی مصرف مواد که منجر به تخریب چشمگیر بالینی یا ناراحتی می شود و با سه مورد از موارد زیر تظاهر می کند که از نظر زمانی در یک دوره دوازده ماهه بروز می کنند:

1-تحمل که به یکی از دو صورت زیر تعریف می شود:

الف)نیاز به افزایش مقدار ماده برای رسیدن به مسمومیت یا تاثیر دلخواه

ب)کاهش قابل ملاحظه اثرات ماده با مصرف مداوم مقادیر یکسانی از آن

2-حالت ترک که به یکی از دو شکل زیر ظاهر می شود:

الف)سندرم ترک مشخص برای آن ماده

ب)همان ماده برای رفع یا جلوگیری از علائم ترک مصرف می شود.

3-ماده غالبا به مقادیر بیستر و برای دوره طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف می شود.

4-میل دائمی برای کاهش یا کنترل مصرف ماده وجود دارد  و یا تلاش های ناموفقی در این زمینه صورت می گیرد.

5-زمان زیادی در فعالیت های لازم برای بدست آوردن ماده ،مصرف ماده(تدخین پیاپی)یا رهایی از آثار ماده صرف می شود.

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

6-فعالیت های مهم اجتماعی ، شغلی و تفریحی به خاطر مصرف ماده کنار گذاشته می شود.

7-ادامه مصرف ماده علی رغم آگاهی از مشکلات روانشناختی یا جسمانی مستمر یا عود کننده ای که احتمالا از مصرف ماده ناشی شده و یا در نتیجه آن تشدید می شوند.

مت آمفتامین

ماده ای شیمیایی است که به گروه مخدرهای محرک تعلق دارد و روند طبیعی دستگاه عصبی را سرعت می بخشد. از نظر شیمیایی آمفتامین نسل قبلی مت آمفتامین است. با اینکه آمفتامین ها به عنوان جایگزین افدرین یه کار برده می شوند،اما ماده اصلی ساخت مت آمفتامین در واقع افدرین یا سودوافدرین است.