مقاوم سازی اعضای آسیب پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده:پایان نامه ارشد

آگوست 22, 2016 Off By 92

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

  مقاوم سازی اعضای آسیب پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده

تکه هایی از متن :

4-3- بررسی آسیب­پذیری گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده:

در این بخش، نتایج به دست آمده از انجام آنالیزهای مختلف، بر روی گنبدهای مختلف، ارائه شده است. با مقایسه­ی این نتایج با معیارهای آیین­نامه­ی GSA، می­توان امکان وقوع خرابی پیشرونده و میزان تقویت مورد نیاز برای جلوگیری از رخ دادن پدیده­ی خرابی پیشرونده را تعیین کرد.

به دلیل تقارن موجود در سازه­ی گنبدها، قبل از انجام آنالیزهای خرابی پیشرونده، اعضای گنبدها دسته بندی شده­اند و در هر آنالیز، نماینده­ای از یک تیپ از مدل سازه حذف شده و سازه­ی باقیمانده مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین از آنجا که در اکثر موارد وقوع خرابی پیشرونده، بار برف نامتقارن باعث ایجاد خرابی موضعی اولیه بوده و بار برف متقارن به همراه بار مرده، عامل گسترش خرابی و وقوع خرابی پیشرونده بوده­اند، در این تحقیق، آسیب­پذیری سازه­ها در برابر بار برف متقارن به همراه بار مرده مورد بررسی قرار گرفته و میزان تقویت مورد نیاز جهت مقاوم­سازی سازه­ی گنبدها در برابر خرابی پیشرونده تعیین شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : مقاوم سازی اعضای آسیب پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده