مقاوم سازی اعضای آسیب پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده:دانلود پایان نامه ارشد عمران

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

  مقاوم سازی اعضای آسیب پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده

تکه هایی از متن :

3-4-2- روش آنالیز استاتیکی غیرخطی

آنالیز استاتیکی غیرخطی، پیچیده­تر از آنالیز استاتیکی خطی می­باشد. در این روش بار اعمال شده بر سازه، به صورت تدریجی افزایش داده می­شود تا زمانی که به بار حداکثر برسد و یا یک خرابی در المان­های سازه­ای رخ دهد. دراین روش آنالیز، به المان­های سازه­ای اجازه­ی ورود به حالت غیرالاستیک داده می­شود. سپس می­توان شکل­پذیری سازه را بر اساس نسبت حداکثر تغییرمکان و تغییرمکان تسلیم، محاسبه نمود. در آنالیز خرابی پیشرونده به روش استاتیکی غیرخطی، معمولاً بارهای قائم، به صورت افزایشی اعمال می­شود تا حداکثر بار و یا حداکثر تغییرمکان به دست آید[11].

در روش آنالیز استاتیکی غیرخطی نیز همانند آنالیز استاتیکی خطی، از ضریب دینامیکی 2، برای اعمال اثرات دینامیکی در ترکیب بار استفاده می­شود. به این ترتیب، ترکیب بار مورد استفاده در آنالیز استاتیکی غیرخطی نیز همانند ترکیب بار بیان شده در روش استاتیکی خطی خواهد بود.

روش آنالیز استاتیکی غیرخطی، فقط محدود به سازه­هایی می­شود که رفتار دینامیکی آنها به سادگی قابل پیش­بینی باشد. مزایای این روش، در نظر گرفتن اثرات غیرخطی و افزایش دقت آنالیز، نسبت به آنالیز استاتیکی خطی می­باشد. اما از معایب این روش، می­توان به ناتوانی روش دراعمال شرایط دینامیکی، وقت­گیر بودن آن درمقایسه با روش استاتیکی خطی و پیچیدگی داده­ها اشاره کرد.

بررسی­ها در این روش بر اساس حداکثر مقاومت در برابر بارهای اعمالی با در نظر گرفتن شرایط شکل­پذیری سازه و دوران گره­های سازه می­باشد. در راهنمای GSA، حدود قابل قبول مقادیر شکل پذیری و دوران را برای اجزای مختلف سازه و بر اساس سیستم سازه­ای و نوع مصالح بکار رفته در آنها، تعیین نموده است که در مورد سازه­های مورد بررسی، حد قابل قبول برای شکل­پذیری، 20، و در مورد دوران، 12درجه می­باشد. یعنی در صورتی که مقادیر به دست آمده از آنالیز خرابی پیشرونده، برای شکل­پذیری کمتر از 20 و برای دوران گره­ها کمتر از 12 درجه باشد، سازه در برابر خرابی پیشرونده آسیب­پذیر نمی­باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : مقاوم سازی اعضای آسیب پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده