مقاوم سازی اعضای آسیب پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده:پایان نامه ارشد رشته عمران

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

  مقاوم سازی اعضای آسیب پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده

تکه هایی از متن :

3-3- اشکال مختلف ناپایداری در سازه­های فضاکار:

خرابی­های پیشرونده­ی مشاهده شده در سازه­های فضاکار، معمولاً از خرابی­های موضعی ایجاد شده در برخی از اعضا یا گره­ها، شروع می­شود. خرابی­های رخ داده در این اعضا یا گره­ها  معمولاً به صورت یکی از اشکال زیر می­باشد[18]:

3-3-1- ناپایداری موضعی در سطح مقطع اعضا

این نوع ناپایداری ممکن است یا بر اثر تغییر هندسی الاستیک سطح مقطع، در سازه­هایی که از مقاطع جدارنازک نظیر نبشی و ناودانی ساخته شده­اند رخ دهد که به صورت کمانش موضعی وجوه مختلف مقطع، مشاهده می­شود و یا بر اثر ایجاد مکانیزم پلاستیک در اعضای با لاغری متوسط جداره، که با مقاطعی نظیر لوله­ها و سطوح T شکل ساخته شده­اند، ایجاد شود که ناشی از بیشتر شدن تنش موجود از تنش تسلیم، در قسمتی از سطح مقطع اعضای سازه، می­باشد]18[.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : مقاوم سازی اعضای آسیب پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده