مقاله دانشگاهی – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

اصل پنجم: دسترسی همگانی و مشارکت
اصل ششم: احترام به حریم خصوصی و شئون انسانی
اصل هفتم: احترام به منافع عمومی
اصل هشتم: احترام به ارزشهای جهانی و تنوع فرهنگها
اصل نهم: امحای جنگ و سایر مصایب فراروی بشر
اصل دهم: ارتقای نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطی جهانی (شکرخواه، ۱۳۷۴ :۱۲۵-۱۲۸)
پاریس، ۲۰ نوامبر ۱۹۸۳International Principles of Professional ethnics in Journalism
متن پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری ایران
بخش یکم
وظایف و مسئولیتهای روزنامه نگار
۱- روزنامه نگار برای کسب آگاهی در مورد وقایع ومسائل اجتماعی و تشریح و تحلیل و نقد و تفسیر آزادانه آنها، بر مبنای حق همگان برای شناخت حقایق، باید به واقعیتهای عینی توجه کند واخبار و اطلاعات صحیح ودقیق و مقاله ها وتفسیرهای منطقی و منصفانه در اختیار خوانندگان بگذارد.
۲- در کارروزنامه نگاری، خبر باید به منزله یک خدمت اجتماعی و نه یک کالای بازرگانی، نگریسته شود. به همین جهت، روزنامه نگار در انجام وظایف حرفه ای خویش نه تنها در برابر صاحبان و مدیران مطبوعات، بلکه در مقابل جمع وسیع خوانندگان و منافع و مصالح عمومی جامعه نیز مسئولیت دارد و این مسئولیت اجتماعی ایجاب می کند که در شرایط و اوضاع واحوال مختلف،همیشه بر اساس وجدان اخلاقی خاص خود عمل نماید.
۳- روزنامه نگار باید به صحت عمل حرفه ای خویش توجه ویژه داشته باشد و تنها اخبار و اطلاعاتی را که منشاء و منبع آنها مشخص است، منتشر کند و در صورت لزوم قید رعایت احتیاط نسبت به صحت آنها را نیز یادآور شود.
بقیه این اصول در بخش ضمائم اشاره شده است.
بخش دوم
حقوق و امتیازهای روزنامه نگار
۱- روزنامه نگار با توجه به رسالت اجتماعی خود باید از حق دستیابی آزادانه به همه منابع خبری و آزادی انجام بررسی ها و تحقیق های ضروری درباره تمام رویدادهای زندگی عمومی، برخوردار باشد. بنابراین محرمانه بودن امور عمومی یا خصوصی، جز موارد استثنایی مشخص شده از طریق قوانین و مقررات ملی، نمی تواند در برابر وی مطرح شود.
۲- اصل استقلال عمل تحریریه مطبوعات و سایر رسانه های همگانی، از امتیازهای معنوی مهم روزنامه نگاری است و هیچ نوع فشار و اجبار درون سازمانی(از سوی صاحبان و مدیران) یا برون سازمانی (از سوی مقامات دولتی و مؤسسات اقتصادی)، برای اثرگذاری بر چگونگی مندرجات و محتویات آنها قابل قبول نیست.
۳- روزنامه نگار حق دارد در انجام کار حرفه ای خویش از پیروی هر شیوه ای که با خط مشی رسمی نشریه یا رسانه دیگر محل کار او پیش بینی شده با پیمان جمعی کار حرفه ای وی، مغایرت داشته باشد، خودداری کند.
بقیه این اصول در بخش ضمائم اشاره شده است.
تعریف عملیاتی میزان پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری
با توجه به تعریف نظری بالا بر اساس دو منبع “اصول بین المللی اخلاق حرفهای” و “پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری ایران”، به منظور بررسی میزان پایبندی روزنامه های مدنظر به اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری، مفاهیم زیر که برگرفته از دو منبع فوق است، در هر یک از روزنامه ها سنجیده شده و پاسخ هایی مبنی بر بودن این ویژگی در آن ها به دست خواهد آمد.
۱- رعایت ادب و حفظ آبروی دیگران
۲- مثبت گرایی
۳- تلاش برای اتحاد بیشتر، ایجاد روحیه ی برادری، اتحاد و اتفاق و پرهیز از هرگونه اختلاف افکنی و نزاع
۴- اشاره به تخلفات و سوء استفاده ها
۵- عدالت و بی طرفی
۶- استناد به منابع معتبر
۷- تلاش برای صلح جهانی
۸- احترام به حریم خصوصی
۹- حمایت از حقوق گروه های آسیب پذیر
در ادامه تعریف نظری و عملیاتی هریک از مفاهیم بیان می شوند:
۱- رعایت ادب و حفظ آبروی دیگران
تعریف نظری
مفهوم رعایت ادب به این معناست که مطبوعات باید از ادبیاتی استفاده کنند که در پوشش اخبار به فرد یا افرادی توهین نشود و همه ی افراد مورد احترام رسانه ی مطبوعات باشند و هیچگونه تحقیر، تمسخر، القاب و نقل قول توهین آمیز علیه آحاد مردم استفاده نشده و با احترام با مردم برخورد شود.
براساس اصل چهاردهم از بخش وظایف و مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگار از سند پیش نویس میثاق اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری، احترام به حیثیت شخصی و خودداری از توهین و تهمت و افترا نسبت به اشخاص، از وظایف مهم روزنامه نگاران محسوب می شوند.
همچنین بر اساس اصل ششم از اصول بین المللی اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری،ا حترام به حق فردی، حفظ شؤون انسانی که با قوانین ملی و بین المللی مربوط به حفظ حقوق و شهرت افراد، منعِ افترا، تهمت، توهین و مخدوش کردن شهرت افراد، هماهنگ است، بخشی لاینفک از معیارهای حرفه ای روزنامه نگار محسوب می شود.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت

Next Post

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق و همشهری ...

ج اکتبر 16 , 2020
با توجه به تعریف سند پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری که بر پوشش اخبار مریوط به تخلفات اقتصادی و سوء استفاده های مالی در کنار اشاره به راه های بازدارنده قانونی آن، اشاره می کند، به منظور بررسی میزان پوشش خبری تخلفات و سوء استفاده های اقتصادی، مصادیق […]