مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی:دانلود پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

تکه هایی از متن :

 

3-12-2 جمع آوری و پردازش داده

داده ها را می توان از یک مدل و هم از یک آزمایش لابراتواری بمنظور تولید الگوی های داده ای برای کاربردهای خاص استفاده نمود. مجدداً به نظر می رسد که هیچ روش ثابتی برای تعیین تعداد زوج داده های ورودی-خروجی که لازم است، وجود ندارد. برای حصول اطمینان از یک تقریب خوب، کارپنتر و بارتلمی1 عنوان نموده اند که  تعداد زوجهای داده ای مورد استفاده برای فراگیری باید مقداری برابر یا بزرگتر از تعداد پارامترها (وزن ها) در  شبکه باشد. یک مجموعه داده بهینه باید نماینده ای از رخدادهای احتمالی یک بردار ورودی بوده و می بایست نگاشت فرآیند غیر خطی نهفته در زیر را تسهیل سازد. مشمول نمودن الگوهای غیر ضروری،        می تواند فراگیری شبکه را کند نماید. در مقابل، یک مجموعه داده ناکافی می تواند منجر به یک یادگیری ضعیف گردد. این موضوع، تحلیل و پیش پردازش داده، قبل از آنکه توسط شبکه عصبی مصنوعی بکار گرفته شوند را تبدیل به امری کارآمد می کند. فرآیندهای روزمره از قبیل ترسیم و آزمایش کردن آمار و ارقام، گاهاً بحث در مورد واقعیت داده و احتمالاً حذف بخش مجزا، مؤثر می باشد. در بسیاری از موارد، لازم است تا داده پیش از اعمال شدن بر روی شبکه عصبی مصنوعی، رمزگذاری، نرمالیزه و تغییر شکل داده شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

Author: 92