مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

تکه هایی از متن :

 

3-9 الگوریتم همبستگی آبشاری2  

فالمن و لیبیر3  الگوریتم همبستگی آبشاری را ساختند. تفاوت این الگوریتم با روش های دیگر در این است که با یک شبکه مینیمال (کمین) و بدون هیچ گره مخفی کار خود را آغاز کرده، و در طول فرآیند یادگیری با یکی یکی اضافه کردن واحد های جدید رشد می نماید، تأثیر گره جدید بر خطای شبکه را به حداقل رسانیده و یک ساختار چند لایه ای را می سازد. زمانیکه یک گره مخفی جدید به شبکه اضافه شد، وزنهای سمت ورودی آن ثابت می مانند. گره های مخفی به منظور به حداکثر رساندن رابطه بین خروجی گره ها و خطای خروجی، تحت یادگیری قرار می گیرند. یک چرخه یادگیری به دو فاز تقسیم می شود:

الف ) گره های خروجی بمنظور به حداقل رساندن مجموع خطای خروجی تحت یادگیری قرار می گیرند.

ب ) یک گره جدید درج شده و به تمام گره های خروجی و گره های مخفی قبلی متصل می شود. به گره جدید یاد داده می شود که با خطای خروجی مرتبط باشد.

افزودن یک گره مخفی جدید آنقدر ادامه میابد تا حداکثر ارتباط بین گره های خروجی و خطای خروجی بدست آید. یکتاییِ الگوریتم همبستگی آبشاری در این است که معماری آن به عنوان بخشی از فرآیند یادگیری مطرح می شود. مراحل این الگوریتم می تواند بصورت زیر خلاصه گردد:

  1. فقط با گره های ورودی و گره خروجی شروع کن.
  2. شبکه را با مجموعه داده آموزشی توسط قانون دلتا آموزش بده.
  3. یک گره مخفی جدید اضافه کن. آنرا به تمام گره های ورودی و دیگر گره های مخفی موجود متصل کن.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

Author: 92