مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود:دانلود پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

  • شرایط تکیه گاهی

با توجه به نمونه هر دو تکیه گاه از نوع ساده می باشد که دو شرط مرزی یکسان است که باید به مدل اعمال شود. که برای تعریف این شرایط مرزی از ماژول Load و قسمت Displacement  استفاده می شود. با توجه به شرایط مرزی تیر در دو سمت، با استفاده از شرایط تکیه گاهی درجات آزادی تغییر مکانی تیر را بسته و فقط امکان دوران تیر می باشد و به عبارتی دو انتهای تیر دارای تکیه گاه غلتکی می باشد.

 

  • مش بندی

برای مش بندی به ماژول Mesh رفته و برای تعیین نوع Mesh به قسمت Mesh Control رفته و مش بندی منظم را انتخاب می کنیم که شکل المان از نوعHex  و Technique آن از نوع Structured  می باشد.

 

  • نتایج تحلیل

برای تحلیل مدل از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی استفاده شده است.

 

  • مدل تقویت شده

پس از بررسی صحت مدل آزمایشگاهی، که به صورت تقویت نشده مورد بررسی قرار گرفت، سعی داریم که در این مطالعه، مدل را با ورق CFRP تقویت کرده و مشخصات مکانیکی تیر بتنی مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

  • روش تقویت تیر بتنی عمیق

مدل تیر بتنی عمیق تقویت نشده با مشخصات ذکر شده، با الیاف پلیمری کربن تقویت می کنیم. برای تقویت تیر بتنی یک لایه CFRP در دو طرف تیر بتنی بکار می بریم.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

Author: 92