متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی:پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

تکه هایی از متن :

3-4 -5 استراتژی برای غلبه بر محدودیت‌های  HCM

هنگامی که یک شخص حرفه ای حمل و نقل تشخیص دهد که روش‌های HCM نیازهای تجزیه و تحلیل را برآورده نمی‌کنند، گام بعدی تعیین می‌کند که آیا شبیه سازی میکروسکوپی، مزوسکوپی و یا ماکروسکوپی مورد نیاز است یا نه؟

چندین برنامه‌های شبیه سازی مختلف در دسترس برای ارزیابی انواع بهبود حمل‌ونقل، تسهیلات، حالت‌های سفر، پاسخ مسافر،و اقدامات عملکرد وجود دارد. این ابزار تحلیلی در داده‌های موردنیاز خود، قابلیت‌ها، روش‌ها و خروجی، متفاوت هستند علاوه بر این، ممکن است اقدامات عملکرد برای مدل‌های شبیه سازی و روش HCM در تعریف و یا روش‌ها متفاوت باشد. (به عنوان مثال، تعدادی از توقف‌ها ممکن است برای یکی کمتر از 8 کیلومتر در ساعت تخمین زده شده باشد اما برای دیگری 0 کیلومتر / ساعت).  اگر ردیابی میکروسکوپی حرکت وسیله نقلیه فردی ضروری  نباشد، تحلیلگر می‌تواند از مزایای اطلاعات ورودی ساده تر و ویژگی‌های کنترل بهینه سازی های موجود در بسیاری از مدل‌های شبیه سازی ماکروسکوپی استفاده کند. با این حال، مدل‌های ماکروسکوپی اغلب توانایی اعمال فرضیات خاص و  منسجم  به  روابط رفتار وسیله نقلیه ماکروسکوپی دارند. اگر این فرض‌ها برای وضعیت مورد مطالعه قرار گرفته معتبر نباشد، تحلیلگر باید به شبیه سازی میکروسکوپی یا مزوسکوپی متوسل شود. مدل‌های شبیه سازی به  مقدار قابل توجهی از اطلاعات دقیق برای ورودی، کالیبراسیون و اعتبار نیازمند هستند. به طور کلی، مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی نیازمند اطلاعات مورد نیاز بیشتر  نسبت به مدلهای مزوسکوپی  و  ماکروسکوپی دارند. مدل‌های شبیه سازی همچنین پیچیده تر هستند و نیاز به مقدار قابل توجهی تلاش برای به دست آوردن درک درستی از مفروضات، پارامترها و روش‌ها در آنالیز دارند. عدم درک درست از این ابزارها اغلب باعث کمبود اعتبار و عملکرد گذشته (استفاده / محبوبیت) شده و به عنوان  یک عامل اصلی در انتخاب یک ابزار شبیه سازی خاص می­باشد[20].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

Author: 92