متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی-دانلود پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

تکه هایی از متن :

3-3-5 مدل‌های شبیه‌سازی ماکروسکوپیک

مدل‌های شبیه‌سازی ماکروسکوپی بر اساس روابط قطعی جریان، سرعت و چگالی سیلان ترافیک می­باشند. شبیه سازی در مدل ماکروسکوپیک بر اساس بخش به بخش صورت می‌گیرد نه با پیگیری وسایل نقلیه منحصر به فرد. مدل‌های شبیه سازی ماکروسکوپی در اصل به مدل ترافیک در زیر شبکه‌های فرعی حمل‌ونقل متمایز همچون آزادراه، کریدور (مانند بزرگراه و شریانی‌های موازی)، شبکه­ خیابان­های سطحی و راههای روستایی توسعه یافته بستگی دارد. این مدلها مجموع  وسایل نقلیه و شبیه سازی جریان ترافیک را در افزایش زمان کوتاه در نظر می‌گیرند. مدل شبیه سازی ماکروسکوپی بر اساس مجموع روابط سرعت، حجم و تقاضا و ظرفیت است. اعتبار (صحت) مدل‌های شبیه‌سازی ماکروسکوپیک مستلزم همانندسازی الگوهای تراکم مشاهده شده می­باشد. ارزیابی بزرگراه بر اساس هر دو اطلاعات اجرا تاکومتر و سرعت نمودارهای کانتور ساخته شده برای دوره‌های تحلیلی است، که پس از آن جمع می‌شوند تا الگوی تراکم « نمونه » را فراهم کنند (بنابراین جمع می‌شوند تایک الگوی تجمیع نمونه فراهم کنند). تأیید و ارزیابی اولیه سطح خیابان بر اساس اطلاعات مربوط به سرعت، صف، تأخیر، و ظرفیت است. مدل‌های ماکروسکوپی بطور قابل ملاحضه ای نیاز کمتر به کامپیوتر نسبت به مدل‌های میکروسکوپیک دارند. با این حال، توانایی انجام آنالیز حمل و نقل با جزئیات بیشتر به اندازه مدل‌های میکروسکوپی ندارند و در ارزیابی خود از تغییرات در سیستم‌های حمل‌ونقل، تولید سفر، توزیع سفر و انتخاب حالت را در نظر نمی‌گیرند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

Author: 92