متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی:پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

تکه هایی از متن :

2-4-9-1 تخصیص استاتیک

AIMSUN دارای مدل چند کلاسة معادله کاربر[1]  می‌باشد که مسئولیت پشتیبانی و اجرای وظایف زیر را به عهده دارد: تخصیص ترافیک در شبکه به صورت ماکروسکوپیک با استفاده از معادله کاربر با تنظیم ماتریس مبدأ و مقصد به منظور بهبود کیفیت اطلاعاتی که از دتکتورها[2] و یا سایر منابع جمع‌آوری شده است، بدست می­آید. انجام “پیمایش”. به عنوان مثال محاسبه خودکار ماتریس مبدأ مقصد سازگار از هر زیر مدلی از یک مدل بزرگ‌تر.

ارزیابی کیفیت محل قرارگرفتن دتکتورها و تابلوهای متغیر پیام خبری (VMS) موجود پیشنهاد محل  دتکتورهای اضافی به منظور پوشش بهتر و به حداقل رساندن  خطا شبیه‌ساز میکروسکوپیک AIMSUN، بهترین مدل‌ تکامل یافتة از تئوری تعقیب خودرو و تغییرخط در نوع خود می‌باشد در آزمایش‌های مستقلی که صورت گرفته، AIMSUN بالاترین رتبه را در بازار رقابتی تجاری و دانشگاهی کسب نموده است.

کالیبره نمودن یک مدل در AIMSUN گام بسیار مهمی می‌باشد و نیازمند روش خاصی بوده و سهم قابل توجهی از زمان پروژه را به خود اختصاص می‌دهد. لیکن فرآیند آن دارای ساختار مناسب و فارغ از هر گونه ابهام می‌باشد.

تمامی پارامترها دارای ویژگی ادراک مستقیم و  معنی­دار در دنیای واقعی بوده و مستند می‌باشند. پارامترهای کافی به منظور مدیریت هرچه بهتر تطبیق اطلاعات با اطلاعات دنیای واقعی وجود دارند اما نه به تعدادی که فرآیند کالیبراسیون را به سیکلی دشوار مبدل سازد.

انحراف و آشفتگی در اطلاعات ورودی منجر به عدم تعادل در واکنش‌های مدل و سیستم می‌گردد. نرم‌افزار از ویژگی‌های منحصر به فردی در خصوص کالیبراسیون و بررسی خطاهای احتمالی موجود در شبکه برخوردار است.

از نقطه نظر یک کاربر حرفه‌ای نرم‌افزار شبیه‌ساز میکروسکوپیک AIMSUNدر کلاس خاص خود قرار دارد. شبیه‌ساز میکروسکوپیک ما مدلی از سنگاپور را با 10580 تقاطع، 4483 کیلومتر لاین، تقریباً بین 2 تا 3 برابر سریع‌تر از زمان واقعی شبیه‌سازی می‌نماید و در مدل دیگری از بخش مرکزی بارسلونا زمان تقاضای یک ساعته در یک دقیقه (60 برابر زمان واقعی) اجرا می‌گردد. این واقعیات، این افسانه را که مدل‌های میکروسکوپیک مقیاس پذیر نمی‌باشد را از بین می‌برد[10].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

Author: 92