آگوست 24, 2018 Off By 92
پایان نامه  

درمورد ماهیت نگرش می‎توان گفت که غالباً درک ما از نگرش (نسبت به یک شئی یا موضوع و …) خط مستقمی است که از احساسات مثبت شروع شده، به بی تفاوتی و بالاخره به احساسات منفی ختم می شود، از این رو موقع اندازه گیری نگرش، سعی براین است که نگرش سعی بر این است که نگرش افراد را بر روی یک خط مستقیم یا یک پاره خط معیار، به گونه ای قرار دهیم که با منظور داشتن نمره برای آن و یا نوعی ربته بندی، می‎توان از آن تعاریف تقریباً مثبت، شدیدا منفی و مانند آن به عمل آورد.

(اوپنهایم، 1369)

ابعاد نگرش:

نگرشها دارای ابعاد مختلفی هستند که عبارتند از:

  1. نگرشها با توجه به ویژگیهای موضوع بر مفاهیم ارزیابی کننده مبتنی هستند و رفتار فرد را بر می انگیزند.

(Anderson and Fishbein, 1965)

  1. نگرشها در کیفیت و شدت در پیوستاری از مثبت خنثی از خنثی تا منفی در تغییر هستند.

(Kerch et al, 1962 , Mc Grath, 1964)

  1. نگرشها ، دارای جنبه فطری یا رشد سرشتی یا بلوغ نیستند بلکه اکتسابی می باشند.

(Sherif and sherif , 1956)

  1. نگرشها دارای موضوع خاص هستند.

(Sherif and sherif, 1956, Newcomfd et al , 1965)

  1. نگرشها به صورتهای مختلف دارای ارتباط درونی، با یکدیگر می باشند.

(Krech et f al 1962, Mc Grath, 1964)

  1. نگرشها نسبتاً ثابت و پایدار هستند.
  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

(New comb et al 1965, sherif and sherif, 1956)

2- مقایسه بین نگرش و مفاهیم مشابه

بین نگرش و ارزش و عقیده و علاقه ، تفاوتها و شباهتهایی وجود دارد که به اختصار عبارتند از:

تفاوت عقیده و نگرش:

عقیده در ساده ترین سطح عبارت از چیزی است که شخص بر مبنای واقعیتها، درست می پندارد. برای مثال – شخص عقیده دارد که رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از وقوع سوانح اتومبیل جلوگیری می‎کند. ولی عقیده ای که دارای یک جزء ارزیابی کنند و یک جزء هیجانی باشد نگرش نامیده می‎شود.

نگرشها، در مقایسه با عقاید، خیلی به دشواری قابل تغییر هستند، در صورتی که عقاید به سادگی تغییر می یابند.