پایان نامه – قرار منع تعقیب متهم – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

اکتبر 12, 2018 Off By 92
پایان نامه  
  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

دوم ، در صورتی که اصولا جرمی واقع نشده باشد ، یعنی عملی که به متهم نسبت داده شده ، در قوانین حاکم در زمان ارتکاب ، جرم محسوب می شود،ولی تحقیقات نشان می دهد که اساساً این جرم واقع نگردیده است . مثلا در مورد پرونده آدم ربایی ، معلوم می شود که شخص که گمان می شده توسط آدم ربایان ربوده شده باشد ، به اراده خویش منزل خود را ترک کرده و چند روزی به شهر دیگری رفته است.[1]

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

در ماده 383 قانون جدید مقرر گردیده: «در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر می کند».

در قانون سال 78، در مواقعی که پرونده بطور مستقیم در دادگاه مطرح می شد، شاخصی برای پایان یافتن تحقیقات مقدماتی وجود نداشت و صرفاً ارسال اخطار برای حضور در دادگاه بیانگر ورد اتهام بود اما در قانون جدید، قانون گذار با تعیین قرار رسیدگی ، پایان مرحله تحقیقات مقدماتی را مشخص کرده است[2].

[1]- شیرازی، اکبر، «عدالت قضایی؛ درسی از تجربه و تاریخ»، تهران، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، 1372، ص78